Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Publisert 27.09.2022

Endringer i søkerveiledning fra 26.09.2022:

Søkeveiledningen er oppdatert i forkant av søknadsperioden for del 2 for søknadsåret 2022. Det er gjort endringer i følgende kapitler:

  • Oversikt over endringer. Det er tatt et delkapittel med omtale av ekstrautbetaling 2022
  • Kapittel 8 “Frukt, bær, grønt og potet”: Det er tatt inn beskrivelse om det ekstra distriktstilskuddet for industribær som ble innført i jordbruksoppgjøret.

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2022:

Jordbruksoppgjøret medførte endringer på en rekke områder, med blant annet endrede satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Intervaller og foreløpige satser for søknadsåret 2022 er tilgjengelig i jordbruksavtalen 2022-2023 (Kap. 6.6, Kap. 7.1-7.8 og Kap. 9.1)

Publisert 26.09.2022

Den siste tiden har vi hatt utfordringer med vanntrykk/vannleveranser på Strand.

Publisert 22.09.2022

Fra og med denne uken er Tone Snortheim ny landbruksrådgiver i Osen kommune.

Publisert 14.09.2022

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for "Steinuttak i Steinsdalen". Forslagstiller er Statskog SF.

Publisert 07.09.2022


Har du lyst til å ta del i årets aksjon ved å være bøssebærer, ber vi deg snarest og helst innen 29. september ta kontakt med kommunekomiteen v/Sissel Mikalsen tlf. 918 79121 eller gå inn på blimed.no for å registrere deg.
 

Ønsker du å være bøssebærer?

Publisert 06.09.2022

Osen kommune vil anbefale alle som har ryddet marint avfall om å søke om refusjon for utgifter i forbindelse med ryddingen.

Publisert 06.09.2022

Handelens Miljøfond har satt seg som mål at 40 % av Norges ytre kystlinje skal ryddes for marin plast/avfall. Trøndelags kyst har et stort tilfang av marin forsøpling og mange områder er ikke egnet for frivillig rydding. Statsforvalteren i Trøndelag hat utarbeidet en prioriteringsliste over områder på ytre kyst av Trøndelag – med fokus på verneområder.

Publisert 30.08.2022

Da er det tid for jakt igjen. 

Meld gjerne inn medlemmer på jaktlaget, og etter hvert, hva som skytes, hvor og av hvem. Vi kan også motta bilder, men da må fotografen sørge for at de personene som er avbildet godkjenner en eventuell publisering på våre hjemmesider. 

(Teksten som legges inn er kopi av jaktlagenes innrapportering.)

Innrapportering kan skje på e-post til sissel.mikalsen@osen.kommune.no eller på tlf: 918 79 121.

Publisert 29.08.2022

Osen kommune ved formannskapet har i møte 23.06.22 vedtatt følgende retningslinjer /krav ved godkjenning og oppføring av anneks i Osen kommune;

Publisert 29.08.2022

Trøndelag Torsk AS søker om etablering av akvakulturtillatelser for torsk på ny lokalitet ved Haraflesan i Osen kommune. Søknaden omfatter settefiskanlegg, påvekstanlegg, matfiskanlegg i sjø og slakteri / foredling. Den omsøkte lokaliteten ligger mellom Haraflesan og Grønnskjæret, vest for Sør Raudøya. Omsøkte lokalitetsmasse er 3500 MTB.

Publisert 17.08.2022

Flatanger legekontor har vakt for oss og kan kontaktes på telefon 74 22 11 37. 

Ved behov for rask hjelp, kontakt legevakt på 116117.

Publisert 29.07.2022

I årets jordbruksoppgjør ble jordbruksavtalepartene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022.

Publisert 04.07.2022

Fra fra 18. juli til og med 14. august 2022.

Publisert 30.06.2022

Osen fysioterapi har sommerstengt i hele juli (uke 27, 28, 29 og 30).

Publisert 27.06.2022

Tusen takk til alle som tok seg tid til å si sin mening på kommunens spørreundersøkelse på årets Osenhælj!