Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Publisert 22.09.2017

Etablererkurs i Trøndelag har som mål å gi en kort innføring i hva som er viktig å tenke på ved oppstart av bedrift.

Kurset er ment som et lavterskeltilbud til deg som vurderer å starte bedrift.

Publisert 20.09.2017

På grunn av systemsvikt i innsyn er muligheten for å søke opp dokumenter ute av drift for øyeblikket.

Det jobbes med saken hos leverandør, så vi håper å ha det oppe igjen ganske snart.

Publisert 19.09.2017
Lærling

Publisert 18.09.2017

Nå har reservekortene kommet til skolen.

Publisert 18.09.2017

Lørdag 21.10.17 klokken 14.00 vil Strand barne- og ungdomsskole holde en storstilt jubileumsforestilling i hallen. Vi vil presentere viktige hendelser fra de siste 125 år i Osen.

Publisert 12.09.2017

Osen kommune ved hovedutvalg for Utvikling og Miljø vedtok i møte 06.09.17, sak 39/17, å legge forslag til plan og forskrift for snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Osen kommune ut til høring og offentlig ettersyn, jf. henholdsvis plan- og bygningsloven § 11-14 og forvaltningsloven § 37.

Frist for å komme med merknader er 17.10.17.

Merknader til plan og forskrift sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen eller på e-post: postmottak@osen.kommune.no.

Utkast til plan og forskrift (PDF, 3 MB)

Saksutredning med vedtak (PDF, 81 kB)

Publisert 07.09.2017

Osen kommunestyre fatte i møte 30.08.17 endelig vedtak om reguleringsplan for Brøgghaugen , planID 1633201605, i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Reguleringsplanen omfatter eiendommen Gnr 12 bnr. 101 m. fl. og dekker hele «Brøgghaugen» samt tilstøtende kai-/marinaanlegg på Vingsand. Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 12. For ytterligere detaljer vises det til selve planen.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. pbl. § 1-9. Eventuell klage sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, eller postmottak@osen.kommune.no innen 03.10.17.

Plankart (PDF, 502 kB)

Planbestemmelser (PDF, 216 kB)

Publisert 07.09.2017

Reguleringsforslaget har til hensikt å legge til rette for etablering av dypvannskai, utvide næringsarealene og øke kapasitet på anlegg for fritidsbåter og næringsfartøy.

Frist for tilbakemeldinger er satt til 20.10.2017.

Lenke til detaljert oppstartsvarsel (PDF, 650 kB).

 

Publisert 05.09.2017

Det bes om tilbud på veterinærvakttjenester for perioden 01.11.17-31.10.21.

Lenke til kunngjøring på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-771216

Anbudsfrist er satt til mandag 16.10.17 kl. 12:00

Fant du det du lette etter?