Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Publisert 24.03.2017
Marine Harvest til Osen.JPG

Marine Harvest til Osen

Publisert 24.03.2017
Parkering forbudt.PNG

Publisert 24.03.2017

Ledig stilling som Enhetsleder/rektor ved Strand barne og ungdomsskole

 

Osen kommune har fokus på å gi innbyggerne kommunale tjenester av god kvalitet der brukernes behov står i sentrum. Vi har to 1-10 skoler, og fra 01.08.2017 er rektorstillingen ved Strand barne- og ungdomsskole ledig. Skolen har ca. 100 elever

Publisert 22.03.2017
Brygghaugen

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Brøgghaugen på Vingsand, planID 1633201605.

Forslag til reguleringsplan for «Brøgghaugen» med kart datert 10.03.17 og bestemmelser datert 28.02.17 legges ut til høring og offentlig ettersyn ,jf. pbl. § 12-10.

Frist for høringsuttalelser settes til 12.05.17.

Planforslaget omfatter eiendommen Gnr 12 bnr. 101 m. fl. og dekker hele «Brøgghaugen» samt tilstøtende kai-/marinaanlegg på Vingsand. Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 12. For ytterligere detaljer vises det til selve planforslaget.

Publisert 07.03.2017
Vaktmester

For å få sysselsatt flest mulig ungdommer i sommer, er vi avhengig av å få kontakt med aktuelle arbeidsgivere. 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering