Havgløtt barnehage

Osen kommune har en barnehage; Havgløtt barnehage, og denne ligger på Strand.

Barnehagen deltar i nettverk sammen med andre de andre barnehagene på Fosen, og dette er viktig for oss i vårt arbeid med utvikling i barnehagen. I tillegg har oppvekstsektoren stort fokus på arbeid med mangfold, og har utarbeidet sin egen visjon med verdiord. Dette skal være oppvekstsektorens "ledestjerne" i hverdagen.

Fristen for å søke på hovedopptaket hvert år er 31. mars. Melding om opptak skal være gitt innen 15. mai.
Det er også mulighet for å søke om plass gjennom resten av året. Ved opptak og endringer i plass gjennom året, må man påregne at man ikke får plass akkurat når man søker. Det vil i slike situasjoner føre til en del endringer som vi må bruke noe tid på, samtidig som eventuelle endringer blant barn som allerede er i barnehagen må forberedes. 

Søknad om opptak til barnehagen eller endring av plass, skjer på elektroniske skjema.

Søk her

Velkommen til barnehagen.