Havgløtt barnehage

Osen kommune har en barnehage; Havgløtt barnehage, og denne ligger på Strand.

Barnehagen deltar i nettverk sammen med andre de andre barnehagene på Fosen, og dette er viktig for oss i vårt arbeid med utvikling i barnehagen. I tillegg har oppvekstsektoren stort fokus på arbeid med mangfold og inkludering og har utarbeidet sin egen visjon med verdiord. Dette skal være oppvekstsektorens "ledestjerne" i hverdagen.

Fristen for hovedopptaket legges hvert år til 31.mars, og tilbakemelding om opptak skal være gitt innen 15.mai.  (Fra barnehageåret 2025/2026 vil søknadsfristen til hovedopptaket bli 1. mars.)
Det er også mulighet for å søke om plass gjennom resten av året. Ved opptak og endringer i plass gjennom året, må man påregne at man ikke får plass akkurat når man søker. Det vil i slike situasjoner føre til en del endringer som vi må bruke noe tid på, samtidig som eventuelle endringer blant barn som allerede er i barnehagen må forberedes. 

Søknad om opptak til barnehagen eller endring av plass, skjer ved å logge inn i Foresattportalen. Blir barnehageplass tildelt, må også foresatte logge seg inn på Foresattportalen for å ta i mot plassen.

Foresattportalen

Velkommen til barnehagen.