Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Kommuneadministrasjonen er lokalisert i kommunehuset i Osen sentrum.

Åpningstider:
Kommunehuset er åpent mellom 08:00 - 15:00.
Vårt sentralbord er åpent i samme tidsrom: tlf. 725 78 200.

Besøksadresse: Rådhusveien 13.
Postadresse: Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.
e-post: postmottak@osen.kommune.no

Organisasjonsnummer: 944350675 

Trykk her for å finne ansatte

 

Fakturainformasjon

Vi foretrekker at du sender faktura digitalt, men dersom du ikke har mulighet til det, kan du sende den som papirpost til følgende adresse:

Fakturaadresse:
Osen kommune
Fakturamottak
PB 48
7159 BJUGN

Digital faktura: Kommunen er registrert i ELMA og bruker EVRY som aksesspunkt. EHF-fakturaene (elektronisk handelsformat) skal inneholde en bestillerkode i feltet Ekstern/Deres ref.

Fra Osen kommune skal bestillerkoden alltid bestå av 6 siffer. NB: Sjekk at dere får denne koden når dere får en bestilling. Et minimum er at det noteres navn på den som bestiller.

Vårt mål er at alle våre leverandører sender faktura som EHF. Vi ber derfor om at dere sjekker egne muligheter for levering på EHF. Osen kommunes EHF-adresse er organisasjonsnummer 944 350 675.


Send elektronisk post på en sikker måte

E-post kan være en usikker kanal fordi den er lett å få tak i for uvedkommende. Du kan heller aldri være trygg på at e-posten når mottakeren, fordi den kan stoppes i spam-filter.

Ved å benytte tjenesten eDialog, kan du nå sende oss dokumenter via en sikker kanal. https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944350675

For å bruke tjenesten, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten.
Når du har logget deg inn, fyller du ut skjemaet og laster opp dokumentet du vil sende oss (dokumentet må være i PDF-format).

Slik kan du omgjøre et dokument til PDF-format: For Word-dokument velger du "Lagre som" og deretter filtype PDF. LibreOffice og OpenOffice har egen knapp på verktøylinja som heter "Eksporter til PDF".


Du skal ikke bruke eDialog hvis:
Kommunen har elektroniske skjemaer til formålet, f.eks. søknad om motorferdsel, søknad på stilling mm.

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

  • personalmapper
  • elevarkiv
  • barnehagebarn-arkiv
  • kommunal innfordring
  • startlånsaker
  • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partsinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18. 

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@osen.kommune.no

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.

Artikkelliste