Nød- og vakttelefoner

Øyeblikkelig hjelp (ambulanse): 113

Politiets nødnummer: 112

Brann og større ulykker: 110

Legevakt: 116 117
 

Alarmtelefonen for barn og unge (nasjonalt): 116 111

Barnevernvakten i Trondheim: 90 28 70 37

Dyrlegevakt: 72 53 63 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Hjelpetelefonen Mental Helse: 116 123

Hjemmesykepleien i Osen kommune: 90 36 05 93

Nord-Trøndelag Krisesenter: 74 07 77 10

Melding om viltpåkjørsel (Politiet): 02800

Osen Legekontor (hverdager 09 - 11 og 12 - 14):  72 57 82 80

Osen sykehjem, vaktrom: 90 36 02 31

Teknisk vakt, Osen kommune (feilmelding vann, avløp, kommunale veier): 
98 22 17 59 (Jo Terje Stein, sektorleder Utvikling og Miljø), 41 27 94 79 (Grete Haugdal, kommunedirektør)