Osen er den nordligste kommunen på Fosen i Trøndelag. Her trives og bor ca. 1000 osinger med et rikt kulturliv, og ubegrensa muligheter til friluftsliv på sjø og land. I Osen kommune er det muligheter (les mer på www.osen.kommune.no )

Vi har nå ledig;

  • 100 % fast stilling, i turnus med arbeid dag/kveld og helg.
  • 65% fast stilling på natt. Attraktiv turnus, med langfri hver 3. uke.

    Søknadsfrist: 30.05.2024

Ungdom som er født mellom 2004 – 2008, registrert som innbygger i Osen kommune og ikke har annen jobb eller er lærling, kan søke om jobb gjennom prosjektet «Sommerarbeid for ungdom 16-20 år». Dette gjelder for skolens sommerferie ca. 20. juni – 20. august.

Osen kommune søker positive og engasjerte sommerferievikarer innen pleie og omsorg. 
Vi har ledige ferievikariat både i sykehjem, hjemmetjeneste, kjøkken og servicefunksjoner i perioden uke 25 - 33. 
(Ved ønsker om ferie eller fri i perioden, må det opplyses om dette i søknaden.)