Strand barne -og ungdomsskole

Strand barne- og ungdomsskole ligger på Strand, noen minutter fra kaia på Sandviksberget, og drøyt 5 km fra Osen sentrum. Ved Strand barne- og ungdomsskole skole har i dag ca 90 elever fordelt på 1. - 10. trinn. Skolen er fådelt. Noen klasser går sammen, og er pr i dag fordelt på 8 grupper.

Uteområdet ved skolen gir mulighet til mange typer aktiviteter, samtidig som Perskogen benyttes til jevnlig uteskole.

Det er ca 20 ansatte som jobber direkte opp mot elevene i skolen. Et satsingsområde for skolen er Olweus anti-mobbearbeid. I tillegg har oppvekstsektoren stort fokus på arbeid med mangfold, og har utarbeidet sin egen visjon med verdiord. Dette skal være oppvekstsektorens “ledestjerne” i hverdagen.

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter; nullmobbing.no.

Ekstern skolevurdering våren 2019
Strand skole gjennomførte Ekstern skolevurdering våren 2019. Tema for vurderingen var “Hvordan jobber vi med lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag?” Rapporten kan du lese her.