Strand barne -og ungdomsskole

Strand barne- og ungdomsskole ligger på Strand, noen minutter fra kaia på Sandviksberget, og drøyt 5 km fra Osen sentrum. Ved Strand barne- og ungdomsskole skole har vi i underkant av 100 elever fordelt på trinnene 1.-10.