Barnehage og skole

 

I Osen kommune har vi en barnehage og en skole. Havgløtt barnehage ligger på Strand, i umiddelbar nærhet til Strand barne- og ungdomsskole. Ved Havgløtt barnehage har vi ca 30 barn i alderen 1-6 år. Skolen har ca 90 elever, og har SFO-tilbud. 

Osen kommune deltar i Regionalt samarbeid på Fosen innenfor både barnehage og skole. Her utarbeides en del felles retningslinjer og tilbud, som vi sammen med de andre kommunene på Fosen har stor glede og nytte av.

Barnehagen og skolen har sammen utarbeidet son visjon og verdiord:

Visjon: “Stø kurs mot framtida”.

Verdiord: “Trygghet, Respekt, Raushet og Engasjement”.

Det har vært jobbet mye med barne-/elevsyn, og hvordan visjonen og verdiordene skal være synlige i praksisfeltet/hverdagen.

Lovtekst ang. mobbing i skole

Lovtekst ang. mobbing i barnehage

Mobbing i barnehage og skole har stort fokus.