Søke om sponsormidler fra Mowi

Mowi ønsker å støtte opp om lokalsamfunnene der vi har aktivitet. Lag og foreninger som driver kultur, fritids- eller idrettsaktiviteter er gode eksempler på dette. Vi prioriterer særlig å støtte aktiviteter for barn og unge.

Les mer og søk her: Sponsormidler - Norway (mowi.com)