Si hei til vår kommende medarbeider Hege Karita Lysvand

Stillingstittel: Faglig leder helse og velferd
Oppstart: 1. juni


Arbeidsoppgaver:
Som vår nye medarbeider kommer Karita til å være sentral i oppgaver knyttet til samordning innen feltet helse og velferd, samtidig som hun vil jobbe tett sammen med ledergruppen i utviklings- og strategiarbeid, og kommunens virksomhetsplanlegging. 

Litt om hvem vedkommende er:
Hege Karita Lysvand, bruker mellomnavnet Karita, er bosatt i Leksvik i Indre Fosen kommune, er gift, har to voksne døtre og er besøkshjem for barnevernet i helger. Av utdanning har hun blant annet befalsskoleutdanning i Hæren, utdannet sykepleier, og har de siste årene jobbet som kompetansekoordinator ved Fosen Helse IKS.

Fritiden bruker Karita sammen med familie og venner, med sin hund og hester, og gjerne friluftsaktiviteter ute i skog og mark.

Ser frem til som ny arbeidstaker i kommunen:
“Det å få lov til å jobbe langsiktig og helhetlig med planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene, som stadig blir viktigere for kommunene, ser jeg på som interessant og svært motiverende og gleder meg til å jobbe for Osen.”