Osen ungdomsråd i gang med arbeidet

Fra venstre: nestleder Sigurd Strand, Lina Øverdal, Henrik Vingsand Hepsø, leder Jenny Perline Fagerdal Nordmeland og Hedda Hestmo Hatlegjerde.

 

 

 

I desember valgte kommunestyret Osen ungdomsråd. Rådet har siden den gang vært involvert i flere møter med blant annet ATB og Distriktssenteret. I tillegg har ungdomsrådet selv gjennomført flere møter.

En stor dag for ungdommene i Osen kommune

Torsdag 21. mars var første gang rådet var representert i kommunestyremøte. De har møte, tale og forslagsrett etter at de ble formelt valgt i kommunestyret i desember.

Osen kommune hadde kommunestyremøte torsdag 21. mars. Møtet startet med en befaring i det nye flerbrukshuset Nota. Her fikk medlemmene i tillegg til idrettsanlegg, garderober, bibliotek, møterom og all-rom se framtidens ungdomsklubblokaler.

Både leder Jenny Perline Fagerdal Nordmeland og nestleder Sigurd Strand i Osen ungdomsråd var framme på talerstolen i løpet av møtet. De fikk applaus fra salen.

Ordfører Håvard Strand ønsker at ungdomsrådet skal være medvirkende i hvordan Osen skal utvikles gjennom kommunens planer. Det kan gi oss nye innspill knyttet til areal, bærekraft og satsninger som kan påvirke hvilken retning kommunen skal ha og hvordan vi i større grad skal gjøre Osen til et attraktivt sted å bo for flere i årene som kommer.

«Det er viktig at de som skal være her lengst får være med å påvirke framtida si».

 Link til opptak av kommunestyremøtet 21. mars:

Kommunestyremøte 21. mars