Osen kommunes storstue er overtatt fra entreprenør

Gratulerer alle Osinger. I dag har vi overtatt Nota.

Osen kommune overtok formelt eierskapet til vår nye storstue.

Den skarpsynte vil fortsatt se at det gjenstår utearbeider, arbeider med inventar og noe annet små-arbeider, men dette vil komme på plass løpende. Allerede neste uke vil de første møblene komme på plass i inngangspartiet og i allrommet. Deretter vil bibliotek, ungdomsklubb, musikkrom og idrettshall bli møblert/klargjort for bruk løpende.

Vi skal alle sammen være stolte at dette prosjektet. Bygget rommer fasiliteter og rom for et vidt spekter av aktiviteter.

 

Selve prosjektgjennomføringen har vært gjennomført i samarbeidets ånd med entreprenør Birger Pedersen AS.  Alt i alt:

·         Byggeprosjektet er gjennomført uten personskader. HMS har vært godt ivaretatt.

·         Det har ikke vært økonomiske overskridelser. De ekstra kostnadene som har kommet til, har vært etter valg fra kommunens side. Dette gjelder for eksempel arbeider med uteområder, bedre energiløsninger og utbedringer av råteskader på «gammel» gymsal.

·         Tidsplanen har blitt fulgt. Forskyving i sluttdato skyldes tilvalg i løsninger og arbeid.

Målet før sommeren er at skolen skal få testet ut den nye idrettshallen. Særlig unner vi 10. klasse gleden av å få prøvd fasilitetene før de slutter.

Osen kommune kommer tilbake til tidspunkt for offisiell åpning. Dette blir utpå høsten en gang når de resterende arbeidene er gjort.