Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bruvedlikehold FV 715 - Strumholbrua og Store Holmsund bru

Det vil i perioden fra og med 26.05. og frem til 07.06. IKKE pågå arbeid som medfører nattestenging ved disse broene.

Arbeidet starter opp igjen fra og med 8. juni og vil da pågå frem til og med 19. juni.

Osen sykehjem åpner nå opp for at pasienter ved sykehjemmet kan ta imot besøk utendørs

Klikk for stort bilde

 

Covid-19-pandemien er ikke over. Det er derfor viktig at smittevernrutinene følges. Dersom smittesituasjonen skulle endre seg, kan det komme innskrenkninger igjen. Besøk etter vanlige retningslinjer vil ikke være mulig før pandemien avtar og etter at helsemyndighetene har gitt klarsignal. Dette for å hindre smitteutbrudd samt å ivareta en sårbar gruppe eldre.
 Hvem kan komme på besøk?

Det er kun nærmeste familie som gis anledning til å besøke beboer. Det kan gjøres unntak for andre personer dersom beboer ikke har nær familie. Som nærmeste familie regnes foreldre, ektefelle, samboer, søsken, barn, svigerbarn, barnebarn, oldebarn. Alle besøkende må være friske og ikke ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Besøkende må heller ikke ha vært i nærkontakt med påvist eller mistenkt  Covid- 19 smittet person, eller ha vært i utlandet. Unntak kan gis ved kritisk sykdom.

 

Hvor ofte kan beboer ha besøk?

I utgangspunktet kan hver beboer ha ett besøk av nærmeste familie i uka. Besøket skal ikke ha lengre varighet enn én time. Dette for å sikre rettferdig fordeling for alle beboere, og samtidig ivareta smittevern.

NB! Besøk må avtales på forhånd. Ta kontakt med sykehjemmet i god tid i forkant for å gjøre en avtale om tidspunkt:

Vaktrom Osen Sykeheim: 725 783 10  Mobil: 903 602 31

 

Informasjon om rutine ved gjennomføring av besøk

• Besøkende må registreres i en besøksprotokoll. Besøksprotokoll er viktig i tilfelle det blir behov for smittesporing. Når pårørende har gjort en avtale om tidspunkt for besøk, vil den besøkende bli mottatt av en ansatt som sørger for at gjeldende besøksrutiner gjennomføres;  Den ansatte registrerer følgende informasjon i besøksprotokollen: Dato og klokkeslett for besøket, beboer og pårørende sine navn. Opplysningene slettes etter ti dager.

• Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, og holde minst én meter avstand til andre.

• Besøket skal fortrinnsvis foregå utendørs, på terrassen med utgang fra Storstua. Personalet følger pasienten ut og inn.

• Ved kritisk sykdom kan det tilrettelegges for besøk på pasientrom etter avtale. Du vil da fortrinnsvis bli vist inn gjennom egen adkomst etter avtale.

• Alle overflater og kontaktpunkter blir desinfisert før og etter besøk.

• Dersom beboer har påvist Covid-19, er det egne regler for besøk. Dette blir dere veiledet om dersom det blir aktuelt.

Vi gleder oss over at det er mulig å få besøkt hverandre igjen, og ønsker dere velkommen til Osen Sykeheim.