Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Publisert 16.09.2015

Det er 5 ansatte i Osen kommune, 2 i barnehagen og 3 i skolen, som tar ulike høgskoleutdanninger ved siden av jobb inneværende barnehage-/skoleår.

Publisert 15.09.2015

John Einar Høvik fra Arbeiderpartiet blir ny ordfører i Osen kommune, med Line Stein  fra Senterpartiet som varaordfører. Vi gratulerer med valget.

Publisert 09.09.2015

Sist tirsdag, 8. september, ble Eldresenteret forvandlet til en catwalk med moteoppvisning.

Publisert 03.09.2015

Osen sykeheim har fått huskatt. Den 2. september ble det holdt navnefest for katten, som etter avstemning fikk navnet Mons.  

Publisert 02.09.2015

Marine Harvest Norway AS  søker om etablering av akvakulturanlegg på ny lokalitet i Flatøyfjorden i Roan kommune.

Søknaden legges ut til offentlig høring i perioden 01.09.15-02.10.15.

Publisert 31.08.2015


Regler for å kumulere og gi «slengere» til andre lister.

 

Publisert 28.08.2015

Mandag 31. august og tirsdag 1. september spyles vannledningene i Osen og på Strand i tidsrommet kl 21:00 - 06:00. Unngå tapping av vann i dette tidsrom. 

Publisert 28.08.2015

116 117 er felles telefonnummer til alle legevaktene i hele landet. Du blir satt over til den legevakta som er nærmest der du er når du ringer. 116 117 er gratis å bruke.

Du kan også fortsatt ringe det gamle nummeret til Osen legevakt: tlf. 72 57 71 50.

På dagtid ivaretar legekontoret i Osen legevaktfunksjonen. Osen kommune har felles legevakttjeneste kveld, natt og helg med Midtre Namdal/kommunene i Namdalen, lokalisert ved sykehuset Namsos.

Telefonnummeret til akuttmedisinsk nødtelefon vil fortsatt være 113.

Akuttmedisinsk nødtelefon: 113

Publisert 24.08.2015

Eldresenteret (tirsdagsklubben) starter opp tirsdag 1.september kl 10.00, på Mølnbergtunet.

Alle tidligere og nye medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på uketreffene, til trivelige og sosiale samvær.  

Publisert 19.08.2015

Skolen startet 17. august. I år var det 11 elever som startet på skoleløpet, 2 på Seter og 9 på Strand.

Publisert 18.08.2015

Alle innbyggere har fra 15. august 2015 fått kjernejournal.  Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før.

Publisert 11.08.2015

Søk støtte fra næringsfondene
Søknadsfrist 1. september!

 

Publisert 21.07.2015

Spredning av fisk er faunakriminalitet. Nye fiskearter spres stadig til vann og vassdrag hvor de ikke naturlig hører hjemme.