Skjema

Barn og skole 

Skoleskyss

Redusert foreldrebetaling barnehage

Redusert foreldrebetaling SFO

SFO plass, ny endring eller oppsigelse

Egenkontroll for barnehage

Permisjon fra skole

Grunnskoleopplæring for voksne

Norskopplæring

 

Kultur, idrett og frivillighet

Kulturskole

Kandidat til kulturpris

Sommerjobb for ungdom

 

Landbruk og tekniske tjenester

Avløpsanlegg-kartlegging

Motorferdsel i utmark

Kommunal bolig

 

Næring og bevilling

Næringsfond

Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende

 

Annet

Ledig stilling

Borgerlig vigsel

Ferievikar ved helse- pleie og omsorg

Rapportskjema for ettersøk