Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Valg 2019

Kommune- og fylkestingsvalget i 2019 avholdes mandag 9. september.

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september. 

Du kan også forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse per 30. juni. 

Mottak av forhåndsstemmer i Osen kommune ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, skjer på følgende steder og til følgende tidspunkt: 

  • Ved sentralbordet på kommunehuset mellom kl. 09.00-14.00 mandag til fredag i perioden
    torsdag 12. august – fredag 6. september 2019.
  • Ved sentralbordet på kommunehuset lørdag 31. august kl. 10.00-14.00.
  • Matkroken Sætervik lørdag 31. august kl. 11.00-15.00.
  • De som ber om å få stemme mellom 1. juli – til og med 9. august kan stemme ved sentralbordet på kommunehuset mellom kl. 09.00 – 14.00.
  • Osen sykehjem: torsdag 5. september kl. 11.00-13.00

    Frist for å søke om å få stemme der velgeren oppholder seg settes til onsdag 4. september kl. 15.00

   Husk å ta med gyldig legitimasjon og valgkort!

 

Mer informasjon om forberedelser og gjennomføring av valget, finner du i boksene/lenkene under.

Lister til kommunestyrevalget 2019

Lister til fylkestingsvalget 2019

Forhåndsstemme

Stemme på valgdagen

Hvem kan stemme?

Slik stemmer du

Bor du i utlandet?

Ofte stilte spørsmål om valg...

Må alle vise legitimasjon? - og hva godkjennes som legitimasjon?

Regelen er JA. Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn sin egen stemmekrets?

Ja, så lenge det er i egen bostedskommune. 

Kan man stemme hjemmefra dersom en har nedsatt funksjonsevne?

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad, annet enn søknadsfrist tirsdag 4. september kl 15.00. Du vil deretter bli kontaktet av våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen den 9. september?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Kan man forhåndsstemme via Internett?

Nei

Kan man bestille transport til valglokalet?

Nei. Osen kommune har ingen bringetjeneste til valglokalene.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved fylkestingsvalg?

Stemmeseddelen til fylkestingsvalget er blå. Også ved dette valget må det stå et minimum antall på syv kandidater på listen. Maks antall avgjøres av størrelsen på fylkestinget, og hvor mange representanter som skal velges. Ved fylkestingsvalget kan også partier eller lister som stiller til valg føre opp et visst antall kandidater som får det overnevnte stemmetillegget.

Ved fylkestingsvalget kan duogså gjøre endringer på stemmeseddelen. Reglene er de samme som for kommunestyrevalg, med unntak av slengerstemmer. Det er ikke anledning til å gi slengerstemmer ved fylkestingsvalget.

For mer utfyllende informasjon, se her.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved kommunestyrevalg?

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, og kan potensielt bestå av mange eller få kandidater. Dette avgjøres av hvor stort kommunestyret er, og dermed hvor mange representanter som skal velges. Minimumskravet til kandidatnavn på sedlene i alle kommuner er imidlertid lik, og er på 7 kandidatnavn. På enkelte stemmesedler vil du se at de øverste kandidatenes navn står i fet skrift. Dette er fordi partiene ved kommunestyrevalg kan gi enkelte kandidater et «stemmetillegg». Dette innebærer at disse kandidatene gis et stemmetillegg i sitt personlige stemmetall på 25 prosent av det antall stemmesedler partiet eller listen mottar ved valget.

Dersom du ikke er enig i rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen, er det mulig å gjøre rettelser. Ved kommunestyrevalg kan du gi en personstemme til en annen person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange man ønsker på listen.

Det er også mulighet for å gi det som blir betegnet som en «slengerstemme». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?

Nei, hvis du gjør ugyldige endringer, blir de bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring. Selve seddelen blir godkjent.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent og ikke forkastet?

Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. 

Kan en velger avgi stemme på vegne av andre dersom vedkommende har fullmakt?

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt dersom man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig.

Jeg har forhåndsstemt på kommunevalget, ikke på fylkestingsvalget. -Kan jeg stemme på fylkestingsvalg senere?

Når du avgir stemme, blir du krysset av i manntall som at du har stemt. Det blir ikke registrert om velger stemmer på begge valgene eller bare en av de. Det er ikke mulig å stemme en gang til, om du valgte å bare stemme på kommune eller fylkestingsvalg.

Kan flere velgere gå sammen inn i stemmeavlukket?

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?

Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?

Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

Fant du det du lette etter? Skriv inn ditt telefonnummer eller din e-postadresse så skal vi prøve å hjelpe deg.