Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trafikkmelding: Stenging av Fylkesvei 715 Steinsdalen sør for Torsteinsengbekken

Fylkesvei 715 Steinsdalen vil på grunn av graving og nedlegging av trekkrør gjennom veien være nattestengt fra:

Mandag 06.07.2020  kl 23:00 til tirsdag 07.07.2020 kl: 05.00

Nord-Raudøya fyr

Klikk for stort bilde 

Rødøy fyrstasjon ble opprettet i 1864. Dette var et resultat av at fyrkommisjonen av 1851 drev og undersøkte om det var hensiktsmessig å etablere et ledfyr ved Follas sydlige del, hvor farvannet leder inn forbi Buholmene. Kommisjonen fant innseilingen full av skjær, samt at lokalforholdene var av en slik art at intet fartøy med rimelighet kunne våge seg inn uten dagslys.

I 1862 sendte fyrdirektøren en lang utredning om seilasen over Folla. Han erklærte seg enig med fyrkommisjonen angående det vanskelige farvannet ved Buholmene, men etter foretatte undersøkelser mente han at et innseilingsfyr på Rødøy ville gi den nødvendige veiledning.

Nordre Raudøya ble innkjøpt for 250 spesidaler (ca kr 1000,-) Fyrbygningen i laftverk med en vegglykt og et 4. ordens fyrapparat, ble satt opp i en høyde av 80 m over havet. Et naust på 7x5 m ble også bygd.

Ved fyrbygningen var det et bratt og dypt stup. En dag falt fyrvokterens kone utfor stupet. Ingen av ekteparets mange barn hadde sett ulykken. De trodde moren var reist med faren for å fiske. Da fyrvokteren kom hjem utpå dagen, fant han kona liggende død ved foten av stupet. I 1869 ble det satt opp et ca 160 m langt jernrekkverk ved dette stupet.

I 1887-88 ble det gitt bevilgning til forsterkning av fyrlyset. Samme år ble det på Søre Raudøya satt opp to fyrlykter som blant annet gav et overettlys gjennom Buholmråsa midt mellom Saksa og Kjerringstaven.

Da Buholmråsa fyr ble etablert i 1917, ble fyrstasjonen nedlagt.