Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

NAV

NAV Nord-Fosen har ansvar for sosiale tjenester som økonomisk stønad, økonomisk rådgivning og kvalifiseringsstønad. NAV gir også oppfølging ved arbeidsledighet og sykefravær. 

Kontakt
Vi har bemanning på våre lokaler i Osen hver mandag og onsdag mellom kl 10.00-14.00. Beliggenheten vår finner du i kartet nederst på siden. Ta gjerne kontakt på telefon på forhånd for å gjøre avtale om en time. Da kan vi forberede oss på det du ønsker å snakke med oss om.
Du når oss via NAV kontaktsenter telefon 55 55 33 33, og nav.no.

Ved krise eller nødsituasjon kan du kontakte vår vakttelefon 47 67 71 60.

Økonomisk stønad
Økonomisk stønad er en midlertidig ytelse. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv i form av lønn, trygdeytelser, bostøtte eller andre inntekter. Saksbehandlingstiden for økonomisk stønad varierer. Hvis den er mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar.
NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder og helse. Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler er ligningsattest, lønnslipp, saldoutskrift, husleiekontrakt, kopi av faktura som viser utgifter til for eksempel strøm, forsikring, barnehage, skolefritidsordning (SFO), fritidsaktiviteter, lege, fysioterapi og tannlege.

Her finner du NAV:

NAV Osen, Kommunehuset, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.