Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Renovasjon

Renovasjon og gjenvinningsstasjon i Osen kommune

Renovasjon

Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) står for avfallshåndteringen i Osen. Her finner du deres hjemmeside.

Fra desember 2016 overtok MNA ansvaret for oppfølging av renovasjonsgebyrer for Osen kommune. Innmelding/utmelding av gebyrer kan skje til tlf. 74 28 17 60 eller til e-post: firmapost@mna.no. For å søke om fritak må søknad fylles ut på www.mna.no.

Fakturering av renovasjonsgebyrene vil fortsatt skje i Osen.

Sorteringsguide


Gjenvinningsstasjon
Gjenvinningsstasjonen finner du på industriområdet på Strand.
 

 


Åpningstider.


Her kan du levere:
EE-avfall, hvitevarer, trevirke, trykkimpregnert trevirke, jern/metall, ikke-brennbart (til deponi) og brennbart avfall og vindusglass med og uten PCB
. Her finner du mer informasjon om gjenvinningsstasjonen i Osen.

Det oppfordres til sortering av avfallet før levering.


Container for glass- og metallemballasje er lokalisert ved:
Osen gjenvinningsstasjon
Auto'n, sentrum
Sætervika v/butikk

Sætervika v/kai
Sandviksberget v/kai
Storvoll v/gammel bensinstasjon
Vingsand v/kai
Skjervøya

Container for hytterenovasjon er plassert ved:

Sætervika - ved avkjørsel til butikk og skole
Vingsand - ved gammelbutikken
Sandviksberget - ved anløpskai
Strand - moloen ved Strand Marina
Lindset/Brattgjerd - ved Store Holmsund bru
Osen - ved kommunehuset
Storvoll i Steinsdalen - ved gammel bensinstasjon
Vassdølin - ved parkeringsplassen

Bølevatnet - ved krysset FV 491 / FV 492 (Flatanger) 
 

Tømmekalender for Osen
Avfallet tømmes på onsdager (fra Sørjervågen til Hopen) og torsdag (fra Nordvika til Osenkrysset), i oddetallsuker. På Seter tømmes på tirsdager i partallsuker. Du får vite hvilken uke de forskjellige avfallstypene tømmes ved å gå inn på tømmekalenderen..


Håndbok farlig avfall

Renovasjonsgebyr for Osen
Hva koster ordningen for den enkelte abonnent?
Se prisliste (PDF, 228 kB)

Her finner du informasjon om Midtre Namdal Avfallsselskap

Følgende restriksjoner gjelder ved besøk på våre gjenvinningsstasjoner:

  • Hold avstand til andre i henhold til retningslinjer fra myndighetene
  • Våre ansatte kan kun veilede, ikke hjelpe til med å bære

Kontakt

Midtre Namdal Avfallsselskap
E-post
Telefon 74 28 17 60