Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Renovasjon

Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) står for avfallshåndteringen i Osen.

Fra desember 2016 overtok MNA ansvaret for oppfølging av renovasjonsgebyrer for Osen kommune. Innmelding/utmelding av gebyrer kan skje til tlf. 74 28 17 60 eller til e-post: firmapost@mna.no. For å søke om fritak må søknad fylles ut på www.mna.no.

Fakturering av renovasjonsgebyrene vil fortsatt skje i Osen.
 

 

 


Besøk MNA sin hjemmeside for mer informasjon om åpningstider etc.


Her kan du levere:
EE-avfall, hvitevarer, trevirke, trykkimpregnert trevirke, jern/metall, ikke-brennbart (til deponi) og brennbart avfall og vindusglass med og uten PCB
.

Det oppfordres til sortering av avfallet før levering.


Container for glass- og metallemballasje er lokalisert ved:
Osen gjenvinningsstasjon
Auto'n, sentrum
Sætervika v/butikk

Sætervika v/kai
Sandviksberget v/kai
Storvoll v/gammel bensinstasjon
Vingsand v/kai
Skjervøya

Container for hytterenovasjon er plassert ved:

Sætervika - ved avkjørsel til butikk og skole
Vingsand - ved gammelbutikken
Sandviksberget - ved anløpskai
Strand - moloen ved Strand Marina
Lindset/Brattgjerd - ved Store Holmsund bru
Osen - ved kommunehuset
Storvoll i Steinsdalen - ved gammel bensinstasjon
Vassdølin - ved parkeringsplassen

Bølevatnet - ved krysset FV 491 / FV 492 (Flatanger) 
 

Tømmekalender for Osen
Avfallet tømmes på onsdager (fra Sørjervågen til Hopen) og torsdag (fra Nordvika til Osenkrysset), i oddetallsuker. På Seter tømmes på tirsdager i partallsuker. Du får vite hvilken uke de forskjellige avfallstypene tømmes ved å gå inn på tømmekalenderen..

 

Renovasjonsgebyr for Osen
Hva koster ordningen for den enkelte abonnent?
Se prisliste (PDF, 127 kB).

Kontakt

Midtre Namdal Avfallsselskap
E-post
Telefon 74 28 17 60