Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søknad om akvakulturtillatelser for torsk på ny lokalitet ved Haraflesan i Osen kommune – Offentlig ettersyn

Trøndelag Torsk AS søker om etablering av akvakulturtillatelser for torsk på ny lokalitet ved Haraflesan i Osen kommune. Søknaden omfatter settefiskanlegg, påvekstanlegg, matfiskanlegg i sjø og slakteri / foredling. Den omsøkte lokaliteten ligger mellom Haraflesan og Grønnskjæret, vest for Sør Raudøya. Omsøkte lokalitetsmasse er 3500 MTB.

B-undersøkelse for ny lokalitet, Haraflesa (PDF, 3 MB)
Forundersøkelse for Haraflesa (PDF, 3 MB)
Kartutsnitt - Forholdet til arealregulering (PDF, 923 kB)
Kartutsnitt - Forhold til annen akvakultur (PDF, 576 kB)
Kommunestyrets behandling juni 2022 (PDF, 101 kB)
Søknad fra Trøndelag Torsk AS (PDF, 2 MB)
Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg - søknad til Fiskeridirektoratet (PDF, 130 kB)
Vurdering av behovet for konsekvensutredning i forbindelse med akvakultursøknad (PDF, 88 kB)

Eventuelle merknader til forslaget sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, eller postmottak@osen.kommune.no.

Merknader eller innsigelser må være kommunen i hende senest 30.09.22