Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bålbrenning

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark (utmark er det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge). 

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. 


Tips til trygg bålbrenning 

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. 

  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. 

  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet. 

  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon. 

  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg. I Raet landskapsvernområde er det lov å brenne bål på etablerte bålplasser. 

  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. 

  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. 

  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel, det leveres gratis til godkjent avfallsmottak. 

  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket. 

  • Alle bål skal slukkes før det blir mørkt slik at det ikke oppfattes som brann av de som ser bålet på avstand.