Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nydyrking

Nydyrking kan bare skje etter plan som er godkjent av kommunen. Det betyr at alle som ønsker å sette i gang med nydyrking må søke Osen kommune om tillatelse.

Hva betyr nydyrking?

  • Nydyrking defineres som fulldyrking og overflatedyrking av jord.
  • Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking. 

 

Hvordan søker du om nydyrking?

  • Søknad om nydyrking skrives på et eget skjema fastsatt av Landbruks- og matdepartementet
  • Du sender skjemaet til kommunen sammen med nødvendige vedlegg.

Skjema for søknad om godkjenning av plan for nydyrking

 

Saksbehandling

Før vedtak blir fattet, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendig, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Regional kulturmyndighet og Samisk kulturminneråd skal ha alle saker til vurdering, mens fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg der nydyrking kan berøre vesentlige miljøverdier. 

Dersom nydyrkingen ikke er gjennomført innen 3 år etter at planen er godkjent, faller tillatelsen bort. 

Hele forskriften om nydyrking 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Jo Terje Stein
Sektorleder Utvikling og Miljø
E-post
Telefon +47 98 22 17 59