Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Krav til dyrehold

For de fleste husdyrslag har det etter hvert kommet egne forskrifter som har til formål å legge forholdene til rette for god helse og trivsel for dyra. Her finner du mer informasjon om regelverk og krav til dyrehold. 

Hvem utfører tilsyn?

Det er Mattilsynet som fører tilsyn og fatter vedtak i saker etter de forskjellige forskriftene. Eier/bruker skal melde fra til Mattilsynet før igangsetting av nybygging eller ominnredning av husdyrrom, før oppstart av nytt husdyrhold, ved endring av husdyrhold mv. 


Generelle regler for hold av dyr

Generelle regler for hold av dyr finner du i forskrift om velferd for produksjonsdyr av 03.07.2006. Her omtales bl a krav om kompetanse hos den som skal stelle dyr, krav om daglig tilsyn, dyrets behov for bevegelse, tilgang på vann og fôr, generelt om krav til bygninger og teknisk utstyr.


Spesifikke regler for hold av de ulike husdyrene

Spesifikke regler for hold av de ulike husdyrene finner du i egne ”holdforskrifter ” for hvert dyreslag.  Her omtales mer detaljert hver dyrearts krav til oppstalling, klima, lys, støy, mosjon, tilsyn og stell mv. 

For hold av storfe har Mattilsynet utgitt en veileder med egen fortolkning og presisering av forskriften.

For hold av hest er det utarbeidet egne retningslinjer til forskriften. Med dette vil Mattilsynet sikre lik og harmonisert tolkning og gjennomføring av bestemmelsene i forskriften. 


Infobrosjyrer om hold kjæle- eller hobbydyr

Mattilsynet har utgitt brosjyrer om hold kjæle- eller hobbydyr. I tillegg til råd om utstyr, fôring og stell gis det en kort oversikt over hva du bør tenke over før du anskaffer deg den aktuelle dyrearten.

Les mer i mattilsynets brosjyrer