Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Investerings- og bedriftsutviklingsmidler

Investerings -og bedriftsutviklingsmidlene i landbruket (IBU-midlene) skal stimulere til lønnsomme investeringer i landbruket; enten i tradisjonell landbruksnæring, eller i nye næringer med tilknytning til en gård.

Hva er IBU-midler?

IBU-midlene avsettes over jordbruksavtalen og inngår som en del av "lønnsavtalen" mellom Staten og landbrukets forhandlingsorganisasjoner hvert år.

Les mer om jordbruksforhandlingene på Landbruk- og matdepartementet sin hjemmeside. 

Innovasjon Norge Trøndelag behandler alle søknader om IBU-midler til næringsformål. De har også satt i gang en del program for å følge opp ulike satsingsområder. I tillegg har Fylkeskommunen en egen pott som er øremerka til mindre næringsretta mobiliseringstiltak. 

Innovasjon Norge Trøndelag

 

Regionalt næringsprogram

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag 2019 - 2022 Her er det nedfelt prioriteringer og støttenivå for bruk av IBU- midlene. 

Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag 2019 - 2022

 

Skal du søke? Ta kontakt med kommunen

Kommunen er førstelinjetjeneste for IBU-midlene. Vi tar mot alle henvendelser og bidrar i arbeidet med søknad og formidler kontakter. Alle søknader om BU-midler går via kommunal landbruksforvaltning for uttalelse, før vi sender saken til Innovasjon Norge.

 

Annen finansiering

I tillegg til tilskudd kan Innovasjon Norge gi ordinære lån til bruksutbygging, eiendomskjøp og finansiering av våningshus/kårbolig. Dette er markedsregulerte lån.