Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Erstatning for produksjons/avlingssvikt

Hvem kan søke?

 • Jordbruksforetak med vesentlig produksjons/avlingssvikt kan søke om erstatning. Skadeomfanget må være høyere enn 30%

 • Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot.

 • Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsaken til avlingssvikten.

Du må ha prøvd å avgrense avlingssvikten så godt som mulig. Skader pga. ugras, plantesykdommer, skadedyr og andre forhold det er mulig å sikre seg mot, faller utenfor ordningen.

 

Dokumentasjon ved klimaskade og melding om mulig avlingssvikt

 • I søknaden er det svært viktig at du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. 

 • I tillegg til å framlegge god dokumentasjon skal du så raskt som mulig gi melding til kommunen om skaden, slik at kommunen har mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises.

 • Kommunens feltkontroll vil også kunne avdekke andre skadeårsaker, som f.eks. ugras eller plantesykdommer.

Søknaden skal inneholde en god beskrivelse av skaden i tillegg til god dokumentasjon. Vilkåret i forskriften «melding uten ugrunnet opphold» understreker foretakets ansvar for at skaden dokumenteres. 

Foretaket skal vurdere om hele avlingssvikten skyldes klimaskade eller om hele eller en andel av avlingssvikten skyldes dyrkningstekniske forhold.

 

Hvordan skaffer du god dokumentasjon?

 • God dokumentasjon kan være en bekreftelse på klimautfordringer fra kommunen eller et profesjonelt fagmiljø.

 • Annen god dokumentasjon vil f.eks. være skadeomfang i hele områder eller meteorologiske data.

 • Bilder kan gi god tilleggsinformasjon.

 • Kommunens feltkontroll gir godt grunnlag for kommunens vurdering og beskrivelse av skaden i søknadsskjemaet.
   
 • Statsforvalter har ikke samme lokalkunnskap som kommunen og er avhengig av kommunens og søkers vurdering av skadeårsak. I de tilfellene der kommunen ikke har vært på feltkontroll, er god dokumentasjon avgjørende for retten til erstatning. 

 

Hvordan søker du?

Søknadsfristen er 31. oktober i skadeåret, og fristen er absolutt. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Hvis du har spørsmål knyttet til utfylling eller det oppstår feilmelding i den elektroniske søknaden, vil vi i kommunen kunne hjelpe med innsending.  

Søk elektronisk via innlogging i Altinn. Bruk MinID eller BankID for å logge deg på.

Elektronisk søknadsskjema i Altinn, erstatning ved avlingssvikt

 • Du har mulighet til å få kvittering sendt til din e‑postadresse. Kvitteringen viser dato for innsendt søknad.
 • Du kan når som helst gå til «Mitt landbruksforetak» i Altinn for å se statusen for søknaden. 

Søknaden blir tilrettelagt av kommunen og behandlet og avgjort av Statsforvalters landbruksavdeling, som også utbetaler erstatningen. 

 

Klimaprosent

Om klimaprosenten blir satt til 100, betyr det at avlingssvikten skyldes klimaet alene. Om deler av svikten skyldes andre årsaker, blir den redusert. 

Det er fem vekstgrupper: grovfor, korn, potet, grønnsaker og frukt og bær. Erstatningsberegningen blir gjort spesielt for vekstgruppa (eller hver vekstgruppe) det er søkt for.  

Skadeårets avling blir vektet mot klimaprosenten, og målt mot det forventede avlingsnivået i vekstgruppa. Forventet avlingsnivå tilsvarer den gjennomsnittlige avlinga for de siste 5 år før skadeåret for alle vekstgruppene, med unntak av grovfor med husdyr, der en tar utgangspunkt i en gitt avlingsnorm for kommunen.