Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Legevakt 116117

116 117 er felles telefonnummer til alle legevaktene i hele landet. Du blir satt over til den legevakta som er nærmest der du er når du ringer. Dette nummeret ringer du gratis.

På dagtid ivaretar legekontoret i Osen legevaktfunksjonen. Osen kommune har felles legevakttjeneste kveld, natt og helg med Namsos kommune, lokalisert ved sykehuset Namsos. 

Akuttmedisinsk nødtelefon: 113.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 • Fastlegen din i åpningstida. Fastlegen er hovedkontakten din inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen din først.
 • Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
 • 113 når det er akutt og står om liv.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykmelding, fornying av resept, varige og kjente plager.

Hva kan legevakta gjøre for deg? Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakta skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på reise eller ferie. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du nødtelefonen 113.

Når du bruker tjenester fra legevakt, skal du betale en egenandel.

De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevaktsentralen for vurdering før du ev. avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.

Når du kommer til legevakta, må du alltid ta kontakt med personalet slik at de kan gjøre en rask vurdering av hvor mye det haster. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakta opplysninger om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakta:

 • Høy feber - særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Slik kommer du i kontakt med legevakta: ring 116 117.

Når skal du ringe 113?
Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt eller arm
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn 5 minutter
 • Bruk av hjertemedisin nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.