Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hopenveien stenges på grunn av asfaltering onsdag 28. oktober

Hopenveien stenges for all trafikk fra og med kl 07:00. Sannsynligvis vil hele dagen gå med og åpning vil ikke finne sted før på kvelden (usikkert når).

Strategisk næringsplan for Fosen 2016 – 2020

Klikk for stort bilde

Kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik står bak næringsplanen. Planen er forankret gjennom behandling i Næringsalliansen på Fosen, styret i Fosen Regionråd, samt i kommunestyrene på Fosen (og i fylkeskommunene).

Høsten 2015 oppnevnte Næringsalliansen på Fosen en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utarbeide utkast til Strategisk Næringsplan (SNP) for Fosen 2016 - 2020.

Siste utkast er datert 16.05.2016 og ble behandlet i styremøte i Fosen Regionråd 10.06.2016. Det ble bestemt å innarbeide enkelte endringer.

Endelig SNP vedtas høsten 2016.

Utkastet leser du her (PDF, 2 MB).

Møteinnkallinger og referater fra Regionrådets arbeid finner du her.