Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bruvedlikehold FV 715 - Strumholbrua og Store Holmsund bru

Det vil i perioden fra og med 26.05. og frem til 07.06. IKKE pågå arbeid som medfører nattestenging ved disse broene.

Arbeidet starter opp igjen fra og med 8. juni og vil da pågå frem til og med 19. juni.

Strategisk næringsplan for Fosen 2016 – 2020

Klikk for stort bilde

Kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik står bak næringsplanen. Planen er forankret gjennom behandling i Næringsalliansen på Fosen, styret i Fosen Regionråd, samt i kommunestyrene på Fosen (og i fylkeskommunene).

Høsten 2015 oppnevnte Næringsalliansen på Fosen en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utarbeide utkast til Strategisk Næringsplan (SNP) for Fosen 2016 - 2020.

Siste utkast er datert 16.05.2016 og ble behandlet i styremøte i Fosen Regionråd 10.06.2016. Det ble bestemt å innarbeide enkelte endringer.

Endelig SNP vedtas høsten 2016.

Utkastet leser du her (PDF, 2 MB).

Møteinnkallinger og referater fra Regionrådets arbeid finner du her.