Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Osen kommunes næringsfond


Osen kommune har to næringsfond, ett med midler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, og ett lokalt næringsfond. 

 

 

Osen kommunes næringsfond

Osen kommune har to næringsfond, ett med midler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (Næringsfond I), og ett lokalt næringsfond (Næringsfond II). Midlene fra fylkeskommunen bevilges årlig, og kommunen må legge vekt på de krav og prioriteringer fylkeskommunen legger opp til i de årlige tildelingene.

Søknader til næringsfond avgjøres av næringsfondstyret, som er identisk med formannskapet. Du finner næringsfondsstyrets sammensetning under fanen politikk.

Kriterier og frister

Kriterier for tildeling til kommunens næringsfond finner du her. (PDF, 130 kB)

Fristen for søknader til næringsfond er 1. mars og 1. september hvert år.

Kurante søknader uten prinsipiell betydning under kr 25 000 kan avgjøres av ordfører, rådmann og næringsrådgiver på delegert fullmakt. Saker det anses spesielt viktig å få en snarlig avklaring på, kan behandles utenom de ordinære fristene. Hvilke saker dette er, avgjøres av ordfører, rådmann og næringsrådgiver i fellesskap.

Søknadsprosess og søknadsskjema

Søknadsskjema for næringsfond finner du her.  Ved spørsmål , ta kontakt med næringsrådgiver.

Etter at støtte er gitt

Hvis næringsfondstyret bevilger støtte, sendes det et tilsagnsbrev til støttemottaker. Vedlagt dette er standardvilkår for lån eller tilskudd, som støttemottaker må bekrefte at han/hun godtar. For lån fra næringsfond vil det i tillegg sendes ut en låneavtale for signering.

Standardvilkårene for lån finner du her (PDF, 79 kB), og for tilskudd her (PDF, 79 kB). Standardvilkårene gir en del informasjon om vilkårene for støtte fra næringsfondene. Støttemottaker må blant annet gi opplysninger om eventuell annen støtte som er gitt til samme prosjekt eller andre prosjekter i regi av bedriften i løpet av de siste tre årene. Det stilles krav om dette gjennom EØS-regelverket. Støtte fra næringsfond vil i de aller fleste tilfellene være såkalt "bagatellstøtte", noe som innebærer at en bedrift kan få inntil 200 000 euro i samlet støtte i løpet av en treårsperiode.  

For at tilskudd skal utbetales, stilles det krav om at mottaker må sende inn et prosjektregnskap, som skal gi mulighet for å sammenligne søknaden med det faktiske resultatet etter at prosjekt er gjennomført. 

Kontakt

 Sandra Gausen Kvernland
Sandra Gausen Kvernland
Rådgiver
725 78 200
909 74 611