Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL COVID-19 TEMASIDE

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Osen kommunes næringsfond


Osen kommune har et kommunalt næringsfond og har i 2020 fått økt sine rammer i et regionalt næringsfond fra Trøndelag fylkeskommune som skal være med å hjelpe næringslivet etter covid-19.

 

 

Regionalt næringsfond

Som følge av korona har kommunen fått økt sine rammer i det kommunale næringsfondet.  Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, opplæring, mindre investeringer, produktutvikling og nyetableringer.

Osen kommune er tildelt 1 091 663,- for 2020.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

Frist for å søke er 1. desember og det søkes inne på www.regionalforvaltning.no 

 

Osen kommunes næringsfond

Osen kommune har også et ordinært næringsfond.

Søknader til næringsfond avgjøres av næringsfondstyret, som er identisk med formannskapet. Du finner næringsfondsstyrets sammensetning under fanen politikk.

Kriterier og frister

Kriterier for tildeling til kommunens næringsfond finner du her. (PDF, 130 kB)

Fristen for søknader til næringsfond er 1. mars og 1. september hvert år.

Kurante søknader uten prinsipiell betydning under kr 25 000 kan avgjøres av ordfører, rådmann og næringsrådgiver på delegert fullmakt. Saker det anses spesielt viktig å få en snarlig avklaring på, kan behandles utenom de ordinære fristene. Hvilke saker dette er, avgjøres av ordfører, rådmann og næringsrådgiver i fellesskap.

Søknadsprosess og søknadsskjema

Søknadsskjema. 
Ved spørsmål , ta kontakt med næringsrådgiver.

Etter at støtte er gitt

Hvis næringsfondstyret bevilger støtte, sendes det et tilsagnsbrev til støttemottaker. Vedlagt dette er standardvilkår for lån eller tilskudd, som støttemottaker må bekrefte at han/hun godtar. For lån fra næringsfond vil det i tillegg sendes ut en låneavtale for signering.

Standardvilkårene for lån finner du her (PDF, 79 kB), og for tilskudd her (PDF, 79 kB). Standardvilkårene gir en del informasjon om vilkårene for støtte fra næringsfondene. Støttemottaker må blant annet gi opplysninger om eventuell annen støtte som er gitt til samme prosjekt eller andre prosjekter i regi av bedriften i løpet av de siste tre årene. Det stilles krav om dette gjennom EØS-regelverket. Støtte fra næringsfond vil i de aller fleste tilfellene være såkalt "bagatellstøtte", noe som innebærer at en bedrift kan få inntil 200 000 euro i samlet støtte i løpet av en treårsperiode.  

For at tilskudd skal utbetales, stilles det krav om at mottaker må sende inn et prosjektregnskap, som skal gi mulighet for å sammenligne søknaden med det faktiske resultatet etter at prosjekt er gjennomført. 

Kontakt

Sandra Gausen
Rådgiver | Landbruk og næring
E-post
Telefon 72 57 82 00
Mobil 909 74 611