Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

 

Temaside om Korona

 

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Søknad om midlertidig biomasseutvidelse ved lokaliteten Nausttaren

Bjørøya Fiskeoppdrett AS og Midt-Norsk Havbruk AS søker om midlertidig biomasseutvidelse ved lokaliteten Nausttaren.

Søknaden legges ut til offentlig høring i perioden 10.03.16-08.04.16.

Osen kommune har fra Sør-Trøndelag fylkeskommune mottatt søknad fra Bjørøya Fiskeoppdrett AS og Midt-Norsk Havbruk AS om midlertidig biomasseutvidelse på 2 340 tonn ved lokaliteten Nausttaren. Total biomasse på lokaliteten vil etter utvidelsen være 5 460 tonn. 

Biomasseutvidelsen medfører ikke endret arealbruk. Arealet er i kommuneplan for Osen kommune avsatt til akvakultur. Det er besluttet at tiltaket ikke skal konsekvensutredes.

Lokalitet: 34477 Nausttaren
Kartreferanse: 64° 23,374’ N 10° 30,752’ E (Euref89/WGS84)

Søknaden med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn i 4 – fire – uker ved Osen kommunes ekspedisjon og på kommunens hjemmeside (www.osen.kommune.no).

Eventuelle merknader til søknaden sendes postmottak@osen.kommune.no eller Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen. Merknadene må være innkommet innen 08. april 2016