Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

 

Temaside om Korona

 

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Søknad om etablering av ny akvakulturlokalitet Nordre Skokkeløy

Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS søker om etablering av akvakulturanlegg på ny lokalitet Nordre Skokkeløy i Osen kommune.

Søknaden legges ut til offentlig høring i perioden 18.05.17-20.06.17.

 

 

Osen kommune har via Sør-Trøndelag fylkeskommune mottatt søknad fra Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS om etablering av akvakulturanlegg på ny lokalitet ved Nordre Skokkeløy.

 

Omsøkt lokalitetsbiomasse er 3.120 tonn.

Navn:         Nordre Skokkeløy
Posisjon:    64º 21,395' N, 10º 25,500' E
Kartdatum: Euref89 / WGS84

Arealet er i kommuneplan for Osen kommune avsatt til «bruk og vern av sjø og vassdrag». Det er dispensert fra kravet til reguleringsplan og besluttet at tiltaket ikke skal konsekvensutredes.

Søknaden med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn i 4 – fire – uker ved Osen kommunes ekspedisjon. Søknaden finnes også ved å følge lenken «Søknadspapirer» til høyre.

Merk at vedlegget «Nytt kartvedlegg» erstatter opprinnelig kartvedlegg i vedlegget «Søknad datert 29.08.2017 med kartvedlegg».

Dette skyldes at søker har sendt nytt kart med endret anleggsplassering. Den nye plasseringen medfører endring av de to sørligste koordinatene og midtpunktet for den omsøkte plasseringen.

Nye hjørnekoordinater:
SV: 64° 21,307’ N 10° 25,276’ Ø
SØ: 64° 21,265’ N 10 25,479’ Ø

Eventuelle merknader til søknaden sendes postmottak@osen.kommune.no eller Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen. Merknadene må være innkommet innen 20. juni 2016.