Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bruvedlikehold FV 715 - Strumholbrua og Store Holmsund bru

Det vil i perioden fra og med 26.05. og frem til 07.06. IKKE pågå arbeid som medfører nattestenging ved disse broene.

Arbeidet starter opp igjen fra og med 8. juni og vil da pågå frem til og med 19. juni.

Motorferdsel

Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Det er vedtatt retningslinjer og forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag i Osen kommune.

Søknadsfrist for tillatelse til ervervsmessig kjøring er 1. november. Det er ikke søknadsfrist for andre tillatelser.

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift. Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark gjøres gjennom søknadsportalen rettpåsak.

Søknad om motorferdsel

Kontakt Osen kommune for mer informasjon.