Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hopenveien stenges på grunn av asfaltering onsdag 28. oktober

Hopenveien stenges for all trafikk fra og med kl 07:00. Sannsynligvis vil hele dagen gå med og åpning vil ikke finne sted før på kvelden (usikkert når).

UKM - Ung Kultur Møtes

Klikk for stort bilde

 

 

 

UKM – Ung Kultur Møtes er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år, og foregår hvert år over hele landet.

Tiltaket får støtte over statsbudsjettet. UKM Norge har det overordnede ansvaret for aktiviteten i UKM i hele landet.

Deltagerne i UKM viser fram hva de kan innen for eksempel musikk, teater, dans, film og visuelle uttrykk som bilde og skulptur. De kan også delta bak scenen, i UKM Media eller som arrangør.

UKM er ikke ment som en konkurranse, men personer eller grupper kan likevel gå videre i et system på tre nivåer. Juryen skal i denne sammenhengen se etter originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet. Det er et mål å få fram bredden i de unges kulturuttrykk, og ikke nødvendigvis det som er mest populært.

Vi arrangerer lokal UKM her i Osen, og her er det mulig for barn og unge og melde seg på.

Meld deg på her

Under det lokale UKM-arrangementet vil en jury plukke ut deltakere som får mulighet til å reise til regional mønstring i fylket. Her i Osen er det kulturskolen som sammen skolene arrangerer UKM. Når deltakere får tilbud om å reise videre til regional UKM, er det kommunen som melder på til den regionale mønstringen.

Deltakelse på arrangementet et frivillig anliggende, og det settes ikke opp skyss i kommunens regi for at barn/ungdom skal kunne delta på den lokale mønstringen.

Det er fylkeskommunen som har ansvar for fylkesmønstringen. Som deltaker er man da selv ansvarlig for å ta med seg evt utstillingsobjekter, og videre er man selv ansvarlig for å ta det med seg hjem.

Videre er det mulig å gå videre fra den regionale mønstringen på fylket til landsmønstringen, UKM-festivalen.

Dersom ungdommer fra Osen skal kunne reise på regional mønstring og en evt landsmønstring, må foreldre selv sørge for skyss. Skal ungdommene overnatte og delta på hele mønstringen, må foreldrene være med som reiseledere. Det er ingen ansatte fra Osen kommune eller Osen kulturskole som deltar på den regionale mønstringen. Dersom noen av deltakerne fra Osen går videre fra regionalmønstring til landsmønstring, gis denne beskjeden direkte til deltaker. Osen kommune får ingen beskjed om dette.