Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Idretts- og friluftsplan

Osen kommune har en flott og mangfoldig natur som i seg selv innbyr til variert aktivitet ved sjøen og på fjellet. Det er et overordnet mål fra sentralt hold om at i forbindelse med tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk aktivitet der de bor.

Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett. Kommunedelplanens 4-årige handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg om områder for idrett og friluftsliv rulleres hvert år i takt med framdriften på de enkelte anlegg. Hvert fjerde år revideres planen. Det reviderte handlingsprogrammet skal behandles i kommunestyret. Dette bør skje før kommunens behandling av årets søknader om spillemidler.