Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

 

Temaside om Korona

 

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Idretts- og friluftsplan

Osen kommune har en flott og mangfoldig natur som i seg selv innbyr til variert aktivitet ved sjøen og på fjellet. Det er et overordnet mål fra sentralt hold om at i forbindelse med tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk aktivitet der de bor.

Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett. Kommunedelplanens 4-årige handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg om områder for idrett og friluftsliv rulleres hvert år i takt med framdriften på de enkelte anlegg. Hvert fjerde år revideres planen. Det reviderte handlingsprogrammet skal behandles i kommunestyret. Dette bør skje før kommunens behandling av årets søknader om spillemidler.