Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Osen bygdatun

Vingsandgården nevnes for første gang skriftlig i skattemanntallet for 1520-21, men det er sannsynlig at gården har eksistert i flere hundre år før denne registreringa. For kurositetens skyld nevnes at Ingerd Ottesdotter Rømer (Fru Inger til Østråt) i sin tid hadde gårdparten som len under Reins kloster. Etter hvert tegner historien et klarere riss over Vingsandgårdens historie, og gården skifter stadig eiere og brukere. Vingsandgårdens historie er en lang historie om uår og slit og skifting av eiere og drivere. En periode under den store nordiske krig, lå gården til og med "øde".

Kollsegling og drukning hører også med til gårdens historie. På midten av 1800-tallet ble gården delt i to. Siden har det vært to driftsenheter. Flere husmenn og leilendinger på disse to Vingsandgårdene er navngitt i de ulike folketellinger som er foretatt.

Det var om lag 200 gjenstander som fulgte gården. I ettertid har samlingen blitt utvidet ved hjelp av Osen heimbygdslag og gaver fra privatpersoner. Samlingen består i dag av ca 2000 gjenstander. I naustene er det utstilling av båter. Spesielt er utstilling av listerbåten «Brødrene» som en av de få originale listerbåter bygget i 1892 av Gjert Aarvik i Brandsfjorden.

I 1991 ble Brattjer skole flyttet til Osen bygdatun. Skolestua var tidligere plassert i Brattjer krets. Skolen ble bygd i 1878.

I 2015 ble det oppført et nytt naust i tilknytning til bygdatunet. Naustet inneholder lagerlokale, kontorplass, arkiv og toalett.

I 2020 ble det bygget en scenearena for kulturunderholdning, både til konserter og teater.

 

Omvisning: Bygdetunet har ikke faste åpningstider. Ta kontakt med Fridtjof Aune, tlf 997 44 615, for å avtale besøk på museet!

Det er mulighet for utleie av lokaler på Osen Bygdatun. Ta kontakt med Eli Lothe, mob: 993 13 848.

 

 

Kontakt

Eli Kristin Lothe
Daglig leder, Osen bygdatun
E-post
Telefon 99 31 38 48