Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommuneplanens arealdel 2015-2026

Osen kommunestyre fattet i møte 07.09.16, sak 42/16, endelig vedtak om egengodkjenning av kommuneplanens arealdel for 2015-2016 med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert 26.08.16. Hele planområdet gis rettsvirkning fra vedtaksdato.

Tredje gangs politisk behandling - endelig vedtak


Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak ble oversendt kommunen 07.06.16. Osen kommunestyre fattet i møte 07.09.16, sak 42/16, endelig vedtak om egengodkjenning av kommuneplanens arealdel for 2015-2016 med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert 26.08.16. Hele planområdet gis rettsvirkning fra vedtaksdato.

Saksframlegg (PDF, 75 kB)

Vegvesenets høringsuttalelse (PDF, 189 kB)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (PDF, 302 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 881 kB)

Planbestemmelser (PDF, 666 kB)

Plankart (PDF, 7 MB)

 


Egengodkjenning og mekling

Osen kommunestyre fattet i møte 24.06.15, sak 36/15, vedtak om egengodkjenning av kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-16, der områder avsatt til fiske og naturområde i sjø med tilhørende bestemmelser ble unntatt rettsvirkning. Det bes om mekling på disse områdene, jf. plan- og bygningsloven § 5-6.

Planen for øvrig har rettsvirkning fra vedtaksdato.

Kommunestyrets behandling (PDF, 65 kB)

Mekling ble gjennomført hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 11.09.15. Det ble ikke oppnådd enighet i møtet og saken ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16, jf. § 5-6.

 


Andre gangs politisk behandling

Saken ble behandlet i kommunestyrets møte 24.06.15

Saksframlegg (PDF, 61 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 354 kB)

Plankart (PDF, 7 MB)

Planbestemmelser (PDF, 705 kB)

Innspill, KU og ROS (PDF, 6 MB)

Sammenstilling av høringsuttalelser (PDF, 109 kB)

Høringsuttalelser (PDF, 6 MB)

 


Høring og offentlig ettersyn

Osen kommunestyre vedtok i møte 06.05.15, sak 21/15, å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2026 ut til høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsfrist er fastsatt til 19.06.15.

Kommunestyrets behandling (PDF, 107 kB)

 


Første gangs politisk behandling

Saken ble behandlet i kommunestyrets møte 06.05.15

Saksframlegg (PDF, 49 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 732 kB)

Plankart (PDF, 7 MB)

Planbestemmelser (PDF, 694 kB)

Innspill, KU og ROS (PDF, 3 MB)

Fant du det du lette etter? Skriv inn ditt telefonnummer eller din e-postadresse så skal vi prøve å hjelpe deg.