Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hopenveien stenges på grunn av asfaltering onsdag 28. oktober

Hopenveien stenges for all trafikk fra og med kl 07:00. Sannsynligvis vil hele dagen gå med og åpning vil ikke finne sted før på kvelden (usikkert når).

Fremtidens omsorgstjenester - bruk av velferdsteknologi

Kommunen satser på fremtidsrettet omsorgstjenester for våre innbyggere. Osen kommune er med i et felles prosjekt i Namdalen (VINA), hvor velferdsteknologi vil bidra til å løse utfordringer i de neste tiårene med et økende antall eldre og færre arbeidsføre. Dette gjelder nasjonalt så vel som i hele Namdalen. Velferdsteknologi kan bidra til at innbyggere som ønsker det kan bo hjemme lenger. De dagligdagse gjøremål mestres og gir innbyggeren trygghet i egen bolig.

Velferdsteknologi vil på samme måte kunne tilbys også når behovene for flere tjenester blir nødvendig, dette for å avlaste pårørende og ansatte. Brukerens behov er sentralt når velferdsteknologi vurderes. Velferdsteknologi kan bidra til bedre omsorgstjenester for hjemmeboende, i omsorgsbolig eller senere også på eldresenteret. Den enkelte innbygger vil delta og involveres når endrede omsorgsbehov oppstår.

Ulike typer velferdsteknologier;

Trygghetsskapende omsorg

– Trygghetsalarmer og bruk av GPS for bevegelsesfrihet. Ulike sensorer for varsling av; fall, bevegelse, branntilløp, vannlekkasjer, kamerakommunikasjon mm.

Mestring i hverdagen

– Smarte hjelpemidler for egenmålinger ved kroniske sykdommer, oppfølging og påminnelser, f.eks når medisin skal tas og i hvilket omfang.

Utredning og behandling

– Avstandsoppfølging ved telemedisinske løsninger, sensorer for egenmålinger og selvrapportering, f.eks; Slippe lange og krevende reiser, snakke via skjerm med fastlegen, sykepleier og andre hjelpere.

Velværeteknologier

– Her vil typiske hjelpemidler være; treningsprogram, roboter (plenklippere, støvsugere, dusjer), og løsninger for sosial kontakt. 

Kjenner du noen som kan ha nytte av ulike veferdsteknologiske hjelpemidler – ta kontakt med din kommune.

Prosjektleder Kjell Øivind Arntzen deltar gjerne på informasjonsmøter i kommunene, være seg pensjonistforening, eldreråd, lag og foreninger e.a. Ta kontakt med han på 970 59 320 eller e-post kjell.arntzen@hoylandet.kommune.no. Pleie- og omsorgsleder Tove Haugen er lokal prosjektkoordinator i Osen, og kan gjerne kontaktes for spørsmål om prosjektet i Osen, og de tiltakene som er gjennomført lokalt. For mer informasjon om tjenester innen velferdsteknologi som tilbys i heimen for innbyggere i Osen, se under Pleie og Omsorgstjenester: Velferdsteknologi og trygghetsalarmer.

Kommunen og VINA-prosjektet ønsker at fremtidens omsorgstjenester vil gi en tryggere hverdag og mestring av daglige gjøremål for våre innbyggere i hele livsløpet – vi bryr oss om hverandre!