Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stein bru - forsterkning

Arbeidet med Stein bru starter 26.08.19 og skal være avsluttet senest 22.09.19.

Brua skal forsterkes med stålbjelker for å tåle større aksellast.

I denne perioden vil det bli enkelte stengninger på inntil 30 minutter om gangen.
 

 

Psykisk helsearbeid

Psykiatrisk koordinator ivaretar tjenester knyttet til psykisk helsearbeid i Osen kommune.

Psykiatrisk helsetjeneste i Osen kommune ivaretas av psykiatrisk koordinator, som treffes i 2. etasje på kommunehuset.

Tjenesten er et lavterskeltilbud, og du trenger verken henvisning eller avtale for å ta kontakt.
Dersom du selv har psykiske lidelser, eller er pårørende til mennesker med psykiske lidelser, anbefales det at du tar kontakt med hjelpeapparatet. En del av befolkningen er disponert for slike plager, og det kan være god hjelp å få.


NB Du trenger ikke ha en lidelse/være psykisk syk for å ta kontakt. Er det kriser som oppstår i livet eller vanskelige situasjoner du ønsker å diskutere nærmere med noen, må du gjerne ta kontakt med oss. 

Hva kan du få hjelp til i Osen kommune?:

  • Støttesamtaler
  • Hjelp til å koordinere tjenestene lokalt; lege, sosialkontor, hjemmesykepleie, støttekontakt, barnevern
  • Hjelp til å koordinere tjenestene mellom første- og andrelinjetjenesten (sykehusene)
  • Utarbeide individuelle planer
  • Psykiatrisk koordinator vil kunne delta i behandlingsopplegg og utrede evt. hjelpebehov for mennesker med psykiske lidelser
  • Gi opplæring, råd og veiledning til støttekontakter
  • Sørge for informasjon til befolkningen og drive forebyggende psykisk helsearbeid
  • Samarbeid med helsesøster om forebyggende tiltak overfor barn/unge

Tilbud om aktiviteter/dagtilbud
Psykiatrisk koordinator lager ulike typer aktiviteter etter behov, for eksempel friluftsgruppe/turgruppe. Ta kontakt med psykiatrisk koordinator for å høre nærmere om aktuelle tilbud som kan passe.

Lysterapilamper:
Det lånes ut lysterapilamper ved legekontoret i Osen.
Kontakt legekontoret på tlf 72 57 82 80 eller psykiatrisk koordinator.

 

ALLE har vi en psykisk helse å ta ta vare på!


Spørsmål til psykiatrisk koordinator? Ikke nøl med å ta kontakt.

 

Nyttige nettsider:

Kontakt

Geir Eide
Psykiatrisk koordinator
725 78 200
488 85 212
Fant du det du lette etter? Skriv inn ditt telefonnummer eller din e-postadresse så skal vi prøve å hjelpe deg.