Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bruvedlikehold FV 715 - Strumholbrua og Store Holmsund bru

Det vil i perioden fra og med 26.05. og frem til 07.06. IKKE pågå arbeid som medfører nattestenging ved disse broene.

Arbeidet starter opp igjen fra og med 8. juni og vil da pågå frem til og med 19. juni.

Trygghetsalarmer og velferdsteknologi

Har du behov for trygghetsalarm i hjemmet eller annen velferdsteknologi? Det finnes i dag mange løsninger for trygghetskapende tiltak i hjemmet. Kommunen har mulighet for å tildele både digitale trygghetsalarmer og andre hjelpemidler i hjemmet, også trygghetsalarm med GPS for trygghet ute på tur. Ta kontakt med kommunen ved Pleie og Omsorg for en nærmere samtale om mulighetene som finnes!

Trygghetsalarm og andre velferdsteknologiske løsninger kan tildeles ut fra behov, og er en del av et helhetlig tjenestetilbud.

Du søker om trygghetsalarm eller andre tjenester på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, se side "Søk helse- og omsorgstjenester", eller ta kontakt med oss for å få skjema tilsendt eller en nærmere samtale om temaet.

Kommunestyret har vedtatt at trygghetsalarm er en gratis tjeneste.

Kontakt

Vaktrom Sykeheimen
725 78 310
903 60 231