Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trygghetsalarmer og velferdsteknologi

Har du behov for trygghetsalarm i hjemmet eller annen velferdsteknologi? Det finnes i dag mange løsninger for trygghetskapende tiltak i hjemmet. Kommunen har mulighet for å tildele både digitale trygghetsalarmer og andre hjelpemidler i hjemmet, også trygghetsalarm med GPS for trygghet ute på tur. Ta kontakt med kommunen ved Pleie og Omsorg for en nærmere samtale om mulighetene som finnes!

Trygghetsalarm og andre velferdsteknologiske løsninger kan tildeles ut fra behov, og er en del av et helhetlig tjenestetilbud.

Du søker om trygghetsalarm eller andre tjenester på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, se side "Søk helse- og omsorgstjenester", eller ta kontakt med oss for å få skjema tilsendt eller en nærmere samtale om temaet.

Kommunestyret har vedtatt at trygghetsalarm er en gratis tjeneste.

Kontakt

Vaktrom Osen sykhjem
E-post
Telefon 72 57 83 10
Mobil 903 60 231