Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Hvilke lokale- og nasjonale regler og anbefalinger gjelder akkurat nå?

Gå til temaside om koronaviruset

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Osen sykeheim

Sykeheimen er beliggende i Osen sentrum, ved Mølnbergtunet.  

Osen sykeheim har 15 plasser. En av disse er satt av til korttidsopphold. 4 av plassene er i avdeling som kan skjermes. Kjøkkenet leverer mat til sykeheimen, omsorgsboliger og brukere på bygda. Vaskeriet vasker tøy for sykeheimen, samt brukere i boliger og egne heimer.

Tildeling av plass på sykeheimen:
Inntaksnemnda bestemmer tildeling av plass. Nemnda består av kommunelege, fagsykepleier og pleie- og omsorgsleder. Plasser tildeles ut fra behov. Det er ikke mulig å stå på venteliste for plass. Gis det avslag må det søkes på nytt.

Søknadsskjema finnes på sidene "Søk helse- og omsorgstjenester", og kan også fås ved henvendelse til oss.

Det kreves egenbetaling for opphold i sykeheim i henhold til forskrift om egenbetaling.

Det arrangeres mange ulike aktiviteter for beboerne i omsorgsboligene og på sykeheimen, og det er laget et årshjul med faste ukentlige aktiviteter for beboerne, besøk av skoler og barnehager mv. Lag og foreninger er flinke til å komme på besøk, og bidrar med sang og musikk, arrangementer i hagen osv. Vi har en trivelig hage bak sykeheimen, med gapahuk, benker, og masstu. Vi oppfordrer lag, foreninger og enkeltpersoner til å besøke sykeheimen - både beboere og ansatte synes det er trivelig med besøk.

Kontakt

Vaktrom Sykeheimen
E-post
Telefon 72 57 83 10
Mobil 903 60 231