Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bruvedlikehold FV 715 - Strumholbrua og Store Holmsund bru

Det vil i perioden fra og med 26.05. og frem til 07.06. IKKE pågå arbeid som medfører nattestenging ved disse broene.

Arbeidet starter opp igjen fra og med 8. juni og vil da pågå frem til og med 19. juni.

Osen sykeheim

Sykeheimen er beliggende i Osen sentrum, ved Mølnbergtunet.  

Osen sykeheim har 15 plasser. En av disse er satt av til korttidsopphold. 4 av plassene er i avdeling som kan skjermes. Kjøkkenet leverer mat til sykeheimen, omsorgsboliger og brukere på bygda. Vaskeriet vasker tøy for sykeheimen, samt brukere i boliger og egne heimer.

Tildeling av plass på sykeheimen:
Inntaksnemnda bestemmer tildeling av plass. Nemnda består av kommunelege, fagsykepleier og pleie- og omsorgsleder. Plasser tildeles ut fra behov. Det er ikke mulig å stå på venteliste for plass. Gis det avslag må det søkes på nytt.

Søknadsskjema finnes på sidene "Søk helse- og omsorgstjenester", og kan også fås ved henvendelse til oss.

Det kreves egenbetaling for opphold i sykeheim i henhold til forskrift om egenbetaling.

Det arrangeres mange ulike aktiviteter for beboerne i omsorgsboligene og på sykeheimen, og det er laget et årshjul med faste ukentlige aktiviteter for beboerne, besøk av skoler og barnehager mv. Lag og foreninger er flinke til å komme på besøk, og bidrar med sang og musikk, arrangementer i hagen osv. Vi har en trivelig hage bak sykeheimen, med gapahuk, benker, og masstu. Vi oppfordrer lag, foreninger og enkeltpersoner til å besøke sykeheimen - både beboere og ansatte synes det er trivelig med besøk.

Kontakt

Vaktrom Sykeheimen
725 78 310
903 60 231