Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stein bru - forsterkning

Arbeidet med Stein bru starter 26.08.19 og skal være avsluttet senest 22.09.19.

Brua skal forsterkes med stålbjelker for å tåle større aksellast.

I denne perioden vil det bli enkelte stengninger på inntil 30 minutter om gangen.
 

 

Osen sykeheim

Sykeheimen er beliggende i Osen sentrum, ved Mølnbergtunet.  

Osen sykeheim har 15 plasser. En av disse er satt av til korttidsopphold. 4 av plassene er i avdeling som kan skjermes. Kjøkkenet leverer mat til sykeheimen, omsorgsboliger og brukere på bygda. Vaskeriet vasker tøy for sykeheimen, samt brukere i boliger og egne heimer.

Tildeling av plass på sykeheimen:
Inntaksnemnda bestemmer tildeling av plass. Nemnda består av kommunelege, fagsykepleier og pleie- og omsorgsleder. Plasser tildeles ut fra behov. Det er ikke mulig å stå på venteliste for plass. Gis det avslag må det søkes på nytt.

Søknadsskjema finnes på sidene "Søk helse- og omsorgstjenester", og kan også fås ved henvendelse til oss.

Det kreves egenbetaling for opphold i sykeheim i henhold til forskrift om egenbetaling.

Det arrangeres mange ulike aktiviteter for beboerne i omsorgsboligene og på sykeheimen, og det er laget et årshjul med faste ukentlige aktiviteter for beboerne, besøk av skoler og barnehager mv. Lag og foreninger er flinke til å komme på besøk, og bidrar med sang og musikk, arrangementer i hagen osv. Vi har en trivelig hage bak sykeheimen, med gapahuk, benker, og masstu. Vi oppfordrer lag, foreninger og enkeltpersoner til å besøke sykeheimen - både beboere og ansatte synes det er trivelig med besøk.

Kontakt

Tove Haugen
Pleie- og omsorgsleder
725 78 300
902 99 687
Vaktrom Sykeheimen
725 78 300
904 77 629
Fant du det du lette etter? Skriv inn ditt telefonnummer eller din e-postadresse så skal vi prøve å hjelpe deg.