Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kreftomsorg

Kommunen har kreftkoordinator, og et kreftteam bestående av kommunelege og koordinator. Disse skal sørge for god oppfølging av kreftpasienter både i heimen og på institusjon.

En kreftsykdom rammer ikke bare den som har fått kreft, men hele familien og næromgivelsene. I tillegg til selve sykdommen dukker det ofte opp andre utfordringer. Fysiske og psykiske problemer er helt vanlig, men det kan også være økonomiske og praktiske utfordringer som den syke og familien trenger hjelp til.

Målet med å ha en kreftkoordinator i kommunen er at alle pasienter med kreft skal kunne få gode, koordinerte tjenester i Osen kommune, og at koordinator skal være en ressursperson for pasienter og deres pårørende. Koordinator skal ikke løse alle oppgaver alene, men ha et "sørge-for-ansvar", slik at tjenestene er samkjørte og i tråd med det den enkelte har behov for. Koordinator skal ha oversikt over de tilbudene som finnes både lokalt og eksternt, gi informasjon, råd og veiledning angående diagnoser, behandling, rehabilitering, ernæring mv.

Kontakt

Vaktrom Osen sykhjem
E-post
Telefon 72 57 83 10
Mobil 903 60 231