Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Hvilke lokale- og nasjonale regler og anbefalinger gjelder akkurat nå?

Gå til temaside om koronaviruset

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Hjemmesykepleien

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp, som hjemmesykepleie ved behov. Tjenesten er et tilbud til heimeboende i alle aldre, som har et bistandsbehov på grunn av sykdom og/eller funksjonshemming.

Hjemmesykepleie tildeles etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Det kan søkes om hjemmesykepleie på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, som finnes under sidene for Helse og Omsorg. Hjemmesykepleie er gratis.

Hjemmesykepleie kan gis som:

  • Tilrettelegging og veiledning til bruker
  • Veiledning og opplæring til pårørende
  • Hjelp til personlig stell og pleie
  • Pleie og omsorg ved livets slutt
  • Hjelp til administrering av medikamenter

Kontakt

Vaktrom Sykeheimen
E-post
Telefon 72 57 83 10
Mobil 903 60 231