Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bruvedlikehold FV 715 - Strumholbrua og Store Holmsund bru

Det vil i perioden fra og med 26.05. og frem til 07.06. IKKE pågå arbeid som medfører nattestenging ved disse broene.

Arbeidet starter opp igjen fra og med 8. juni og vil da pågå frem til og med 19. juni.

Hjemmesykepleien

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp, som hjemmesykepleie ved behov. Tjenesten er et tilbud til heimeboende i alle aldre, som har et bistandsbehov på grunn av sykdom og/eller funksjonshemming.

Hjemmesykepleie tildeles etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Det kan søkes om hjemmesykepleie på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, som finnes under sidene for Helse og Omsorg. Hjemmesykepleie er gratis.

Hjemmesykepleie kan gis som:

  • Tilrettelegging og veiledning til bruker
  • Veiledning og opplæring til pårørende
  • Hjelp til personlig stell og pleie
  • Pleie og omsorg ved livets slutt
  • Hjelp til administrering av medikamenter

Kontakt

Vaktrom Sykeheimen
725 78 310
903 60 231