Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hjemmesykepleien

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp, som hjemmesykepleie ved behov. Tjenesten er et tilbud til heimeboende i alle aldre, som har et bistandsbehov på grunn av sykdom og/eller funksjonshemming.

Hjemmesykepleie tildeles etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Det kan søkes om hjemmesykepleie på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, som finnes under sidene for Helse og Omsorg. Hjemmesykepleie er gratis.

Hjemmesykepleie kan gis som:

  • Tilrettelegging og veiledning til bruker
  • Veiledning og opplæring til pårørende
  • Hjelp til personlig stell og pleie
  • Pleie og omsorg ved livets slutt
  • Hjelp til administrering av medikamenter

Kontakt

Vaktrom Osen sykhjem
E-post
Telefon 72 57 83 10
Mobil 903 60 231