Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stein bru - forsterkning

Arbeidet med Stein bru starter 26.08.19 og skal være avsluttet senest 22.09.19.

Brua skal forsterkes med stålbjelker for å tåle større aksellast.

I denne perioden vil det bli enkelte stengninger på inntil 30 minutter om gangen.
 

 

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Hjelp i hjemmet gis som praktisk/personlig hjelp til dagliglivets gjøremål. Hjelp kan gis som veiledning, opplæring, tilrettelegging eller praktisk utførelse av gjøremål.  

Det søkes om hjelp i hjemmet på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, se skjema på siden Helse og Omsorg. Ut fra søknad gjøres en nærmere kartlegging av bistandsbehov, for eksempel gjennom et hjemmebesøk, og det fattes vedtak om hvilken hjelp som gis. Det kan kreves egenbetaling for hjelp i hjemmet ut fra den enkeltes inntekt. Oversikt over priser finnes i kommunens prisliste.

Det er et mål at den enkelte skal greie seg mest mulig sjøl, og at tjenesten skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser.

Eksempler på hjelp i hjemmet er hjemmehjelp, kjøp av tjenester som matombringing, omsorgslønn mv.

Kontakt

Tove Haugen
Pleie- og omsorgsleder
725 78 300
902 99 687
Fant du det du lette etter? Skriv inn ditt telefonnummer eller din e-postadresse så skal vi prøve å hjelpe deg.