Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Hjelp i hjemmet gis som praktisk/personlig hjelp til dagliglivets gjøremål. Hjelp kan gis som veiledning, opplæring, tilrettelegging eller praktisk utførelse av gjøremål.  

Det søkes om hjelp i hjemmet på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, se skjema på siden Helse og Omsorg. Ut fra søknad gjøres en nærmere kartlegging av bistandsbehov, for eksempel gjennom et hjemmebesøk, og det fattes vedtak om hvilken hjelp som gis. Det kan kreves egenbetaling for hjelp i hjemmet ut fra den enkeltes inntekt. Oversikt over priser finnes i kommunens prisliste.

Det er et mål at den enkelte skal greie seg mest mulig sjøl, og at tjenesten skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser.

Eksempler på hjelp i hjemmet er hjemmehjelp, kjøp av tjenester som matombringing, omsorgslønn mv.