Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hopenveien stenges på grunn av asfaltering onsdag 28. oktober

Hopenveien stenges for all trafikk fra og med kl 07:00. Sannsynligvis vil hele dagen gå med og åpning vil ikke finne sted før på kvelden (usikkert når).

Demensteam

Osen kommune har et eget demensteam, for utredning av demens mv.

Teamet består av to geriatriske sykepleiere og kommunelege.

Demensteamet kan tilby:
- samtale med pasienten og pårørende i en kartleggings- og utredningssamtale
- kartlegging av behov for hjelp
- hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet
- oppfølging av pasient og pårørende
- initiativ til å starte individuell plan
- veiledning til pårørende og hjelpepersonell

Hvorfor er demensutredning viktig?
- utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
- vurdering av medisiner
- legge til rette hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende
- sette i gang tiltak til riktig tid

Hvem kan ta kontakt med teamet?
- enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt
- helsepersonell i kommunen
- fastleger

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:
- glemmer nylige hendelser
- gjentar historier
- er forvirret i forhold til tid og sted
- har problemer med å gjenkjenne folk
- glemmer innlærte ferdigheter
- har fått forsterkede personlighetstrekk
- har svekket dømmekraft
- har problemer med å greie seg sjøl i hverdagen
kan du ta kontakt med demensteamet for en samtale om bekymring


 

Kontakt

Jorunn Haugan
Fagsykepleier
725 78 300
904 72 954
Vaktrom Sykeheimen
725 78 310
903 60 231