Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Demensomsorg

Osen kommune ønsker å legge til rette for et helhetlig tilbud for personer med demens og deres pårørende. På denne siden finnes informasjon om demensomsorgen i Osen kommune, blant annet demensteam, dagtilbud og demenskoordinator.  

Demens er en kronisk hjernesykdom som fører til varig svikt. Demens er en folkesykdom. Sykdommen starter gjerne nesten umerkelig, og forverres gradvis.

Demenskoordinator finner du kontaktinformasjon for i høyremenyen. For kontakt med demensteamet, kontakt koordinator eller ring vaktrommet på Pleie og Omsorg

Hjelpetelefon: Nasjonalforeningens demenslinje: 815 33 032

Brukerorganisasjoner: Demensforeningen på Fosen er aktive i Osen, og er en forening for pårørende til personer med demens.


 

Kontakt

Jorunn Haugan
Fagsykepleier institusjon
E-post
Telefon 72 57 83 00
Mobil 904 72 954
Vaktrom Osen sykhjem
E-post
Telefon 72 57 83 10
Mobil 903 60 231