Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

NAV i Osen - sosiale tjenester

Klikk for stort bilde

NAV i Osen er en avdeling under NAV Nord-Fosen, og ivaretar blant annet oppgaver knyttet til økonomisk sosialhjelp og økonomisk rådgivning.

Åpningstider

Onsdag og fredag kl 09:00 - 14:00

I juli måned er åpningstiden onsdag kl 09:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt med oss på telefon på forhånd for å gjøre en avtale om en time - da kan vi forberede oss på det du ønsker å snakke med oss om.

Utenom åpningstiden kan NAV Nord-Fosens hovedkontor i Åfjord kontaktes via NAVs sentralbord 55 55 33 33.
 

ØKONOMISK HJELP

Sosialtjenesten skal være det siste sikkerhetsnettet og alle andre muligheter skal være prøvd før slik hjelp ytes. Til den som ikke er i stand til selv å sørge for sitt livsopphold, helt eller delvis, skal slik hjelp gis. Hjelpen skal være kortvarig og målet skal være å hjelpe til slik at den enkelte blir selvhjulpen, enten gjennom arbeidsinntekter eller trygdeytelser.

I enkelte tilfeller kan slik hjelp gis enten som bidrag eller lån. Slik hjelp skal være for at den enkelte skal kunne overkomme en vanskelig livssituasjon.
Søknadsskjema fås ved henvendelse, og må alltid fylles ut.

 

RÅD OG VEILEDNING

 • Arbeids- og utdanningsspørsmål
 • Boligproblemer
 • Bostøtte- og tilskuddsordninger
 • Familie og samlivsproblemer (ikke mekling)
 • Rusproblemer
 • Sosiale problemer
 • Trygdespørsmål
 • Økonomiske problemer
 • Økonomisk rådgivning og gjeldssanering
 • Midlertidig botilbud
 • Kvalifiseringsstønad

Her finner du NAV:

NAV Osen, Kommunehuset, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.