Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stein bru - forsterkning

Arbeidet med Stein bru starter 26.08.19 og skal være avsluttet senest 22.09.19.

Brua skal forsterkes med stålbjelker for å tåle større aksellast.

I denne perioden vil det bli enkelte stengninger på inntil 30 minutter om gangen.
 

 

Kriseteam

Osen kommunes psykososiale kriseteam er opprettet for å kunne gi psykososial omsorg og støtte ved ulykker og kriser. Teamet er en del av kommunens generelle beredskap, og helseberedskap.

Teamet skal ha ansvar for å sikre og organisere psykososial støtte til familier som har opplevd brå og uventet død av nært familiemedlem, og/eller personer som har vært involvert i ulykker eller kriser. Teamet skal også ivareta pårørende. Teamet kan iverksettes ved større eller mindre krisesituasjoner, hvor påkjenninger for enkeltpersoner og/eller familier bør bearbeides av personell med relevant fagkompetanse.

Kriseteamet består av:

  • Helsesøster (leder for teamet) 
  • Prest
  • Kommunelege
  • Pleie- og omsorgsleder
  • Psykiatrisk koordinator
  • Helsesekretær


Ved større kriser i kommunen trer kommunens generelle plan for kommunal kriseledelse i kraft, og det etableres en kriseledelse for kommunens håndtering av krisen, under administrativ ledelse av rådmannen. En krise i denne sammenhengen er definert som "en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker, og som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredsstillende". Kriseteamet kan være aktuelle for ivaretakelse av enkeltpersoner/familier i slike tilfeller, og vil fungere som en del av den generelle krisehåndteringen i kommunen.

Kontakt

Tone Moen Olesen
Helsesøster
725 78 200
908 87 884
Fant du det du lette etter? Skriv inn ditt telefonnummer eller din e-postadresse så skal vi prøve å hjelpe deg.