Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bruvedlikehold FV 715 - Strumholbrua og Store Holmsund bru

Det vil i perioden fra og med 26.05. og frem til 07.06. IKKE pågå arbeid som medfører nattestenging ved disse broene.

Arbeidet starter opp igjen fra og med 8. juni og vil da pågå frem til og med 19. juni.

Krisesenter og overgrepsmottak

Her finner du informasjon om krisesenter og overgrepsmottak.

Krisesentertilbud

Osen kommune har avtale med Nord-Trøndelag krisesenter om krisesentertilbud for innbyggere i Osen som har behov for hjelp/rådgivning. Mer informasjon finnes på Krisesenterets hjemmesider.

Overgrepsmottaket ved St. Olavs hospital

Personer nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep, kan henvende seg til Pasientmottaket i Kvinne-barn-senteret. Dette er et akuttilbud til barn, ungdom, kvinner og menn. En kan komme uten henvisning. Forholdet trenger ikke være politianmeldt. Alle som jobber der har taushetsplikt, og de som henvender seg kan være anonyme hvis de ønsker det. Mottaket er åpent hele døgnet og er gratis. Se nærmere informasjon på St. Olavs hospital

Støttesenter mot incest

For hjelp og rådgivning i forbindelse med incest eller seksuelle overgrep kan Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag kontaktes her.