Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stein bru - forsterkning

Arbeidet med Stein bru starter 26.08.19 og skal være avsluttet senest 22.09.19.

Brua skal forsterkes med stålbjelker for å tåle større aksellast.

I denne perioden vil det bli enkelte stengninger på inntil 30 minutter om gangen.
 

 

Koordinerende enhet i Osen kommune

Koordinerende enhet (KE) skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid, og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen. KE skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen. Brukere som ønsker det har krav på kommunal koordinator og individuell plan.

 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen utarbeide individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og samarbeide med andre tjenesteytere om planen, for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Kommunen skal tilby koordinator for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte, samt sikre samordning av tjenestetilbudet, og framdrift i arbeidet med individuell plan.

KE har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan, og oppnevning og opplæring av koordinator.

Ansatte skal melde inn behov for koordinering av tjenester/individuell plan til KE, som oppnevner koordinator. KE mottar årsrapport om arbeidet fra koordinator.

Henvendelser til KE kanaliseres til enkelttjenestene, eller etablerte team for vurdering av tiltak. Etablerte team er Familieteamet, og Team Omsorg.

Det er utarbeidet egne prosedyrer for arbeidet med individuell plan, koordinatorfunksjon og ansvarsgrupper.
 

Fant du det du lette etter? Skriv inn ditt telefonnummer eller din e-postadresse så skal vi prøve å hjelpe deg.