Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hopenveien stenges på grunn av asfaltering onsdag 28. oktober

Hopenveien stenges for all trafikk fra og med kl 07:00. Sannsynligvis vil hele dagen gå med og åpning vil ikke finne sted før på kvelden (usikkert når).

Kommunale boliger

Her finner du informasjon om kommunale boliger.  

 

Kommunen har ulike boligtyper til utleie, både i Osen sentrum, i Sundet og på Strand, Sandviksberget og Seter, i ulike størrelser og prisklasser. På Sandviksberget Panorama og Seter finnes hhv. 3 og 1 tjenesteboliger som leies ut med prisrabatt. Også ved Ungbo-utleie for yngre tilflyttere/ tilflyttere med barn leies alle enheter på Sandviksberget og boligen på Seter ut med rabatt.

Øvrige boliger utenom omsorgsboligene kan leies ut som tjenesteboliger som et ledd i rekrutteringen til jobber som ansatt i Osen kommune.

Boliger i Osen sentrum prioriteres for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Ansvaret for å ha en tilfredsstillende bolig ligger i utgangspunktet hos den enkelte. For personer som ikke klarer å ivareta sine interesser på boligmarkedet, enten dette skyldes økonomiske, sosiale, helsemessige eller mer sammensatte forhold, har kommunen et ansvar for å sikre en tilfredsstillende bolig.

Priser på kommunale boliger finnes i kommunens prisliste.

Kommunale boliger med unntak av omsorgsboliger har ikke vaktmestertjenester inkludert.

Oversikt kommunale boliger:

Adresse

Antall boenheter

Kjerkveien 17 (Gamle trygdeboligen 2. et. Osen sentrum)

4 leiligheter

Kjerkveien 13-14 (Granbakken, Osen sentrum)

3 leiligheter

Steinslandsveien 4 og 6 (i Sundet)

2 leiligheter

Sorgenfriveien 11-15 (på Strand)

3 leiligheter

Fiskberga (Sandviksberget Panorama)

8 leiligheter

Husvikveien 15 (på Seter)

1 enebolig

Osenveien 6 og 8 (i Osen sentrum)

2 leiligheter


For informasjon om omsorgsboliger, se "Pleie- og omsorgstjenester". Du kan søke om omsorgsbolig på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, se "Søk helse- og omsorgstjenester", for øvrige boliger bruk skjema for kommunale boliger som du finner nederst i denne artikkelen.

Personer som er i en nødsituasjon og trenger et midlertidig botilbud kan kontakte NAV, se kontaktinformasjon til NAV under "Helse og Omsorg".

Her kan du søke om kommunal bolig.

Kontakt

Elisabeth Fossum
Elisabeth Fossum
Sektorleder Helse
72 57 82 00
906 89 370
Greta Hagen
Sekretær
725 78 200
908 76 019