Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

KAD (Kommunalt øyeblikkelig døgntilbud)

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) er et tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Tilbudet gjelder pasienter med kjente diagnoser eller kroniske sykdommer, og som kan dra nytte av øyeblikkelig hjelp uten å bli innlagt på sykehus.

Osen kommune har siden 2015 samarbeidet med Namsos kommune om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Tilbudet er lokalisert ved Namdalseid Helsetun.

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) er et tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Tilbudet gjelder pasienter med kjente diagnoser eller kroniske sykdommer, og som kan dra nytte av øyeblikkelig hjelp uten å bli innlagt på sykehus..

Bemanning i tilbudet
Namdalseid har styrket bemanningen av sykepleiere på bakgrunn av etableringen av KAD. Det vil være sykepleier tilstede hele døgnet, alle ukens dager, samt legevisitt hver virkedag.

Hvem er tilbudet for?
Tilbudet er for deg som er innbygger i Osen, Flatanger eller Namsos kommune.
Tilbudet er for deg som er over 18 år, har kjente diagnoser eller sykdommer, og som kan dra nytte av øyeblikkelig hjelp uten sykehusinnleggelse.
Tilbudet er for deg som trenger akutt behandling, oppfølging eller observasjon, men som ikke trenger avansert sykehusbehandling.

Hvordan får du tilbud om hjelp i Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Akutt syk pasient blir vurdert av fastlege, sykehjemslege eller legevakt.
Når det vurderes at det er behov for døgnkontinuerlig behandling og observasjon, kan legen i samråd med deg vurdere tilbud om KAD-opphold ved Namdalseid helsetun som en måte å løse behandlingsbehovet på.
Oppholdet ved KAD-tilbudet vil vare maksimalt 3-5 dager. I løpet av disse dagene vil eventuelt videre omsorgsbehov vurderes.
Den behandlingen som kan gjennomføres lokalt i Osen, skal fortsatt gjennomføres lokalt. Dette ut fra en vurdering av at det er best for pasienter å slippe å reise, hvis det er mulig.

Bakgrunn for etablering av KAD
Flere av helsetjenestene skal gis i nærmiljøet. I Samhandlingsreformen omtales «Rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom et helhetlig, koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud» som en overordnet målsetting.
Kommunene utvider/forsterker samarbeidet om å lage gode og trygge helsetjenester der folk bor.
Når pasienter trenger behandling og observasjon gjennom hele døgnet, er det ikke lenger alltid nødvendig med sykehusinnleggelse. Nå vil flere isteden få sitt tilbud i kommunen.