Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Familieteam

Kommunen har tverrfaglig Familieteam som ivaretar samhandling på tvers mellom enheter og fag når det gjelder barn og unge.  

Familieteamet består av kommunelege, helsesykepleier, psykiatrisk koordinator, representant fra Fosen barneverntjeneste, og Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT.

Teamet kan ta opp enkeltsaker det er behov for tverrfaglig drøfting om, på basis av samtykke fra de det gjelder. Ansatte i kommunen og familier/ foresatte kan melde inn saker. Foresatte kan gjerne delta på drøftinger i teamet.

Kontakt

Tone Moen Olesen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 72 57 82 00
Mobil 908 87 884